OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordnorske stadnamn fram i lyset

Frå Andås i Vefsn. - Klikk for stort bildeFrå Andås i Vefsn.Stadnamnprosjektet i Nordland verka i ein 20-årsperiode frå midt på 1980-talet med å samle stadnamn i Nordland og informasjon knytt til dei. Det var Finn Myrvang som dreiv dette arbeidet, og då han vart pensjonist i 2004, let han etter seg ei samling med vel 180 000 namn frå heile fylket. Samlinga er digital og inneheld mykje informasjon av geografisk, språkleg og historisk art i Stadnamnkartet  
Her i fylkesleksikonet er fleire av namna forklart i eigne artiklar. 

Namn førtell korleis de tenkte,
kor de kunne li og lengte,
spinne drømma, avle tross.
Namn av gråten, namn av vona,
Namn av farga, sus og tona
ifrå elve fall og foss.

Slik formidlar poeten og namnegranskaren Helge Stangnes korleis stadnamn kunne få opphavet sitt. I diktet ”Minnets merkesteina” frå den siste diktsamlinga si, Vintersang, held han fram:

Hadde knausen rette svongen,
Såg man likskap med fasongen
på en skolt, ei dov, et kne.
Humoren og fantasien
avla namn med rette vrien.
Meininga var lett å se.

Arkiv i Nordland har grunna på korleis ein kunne gjere informasjonen om stadnamna tilgjengeleg for publikum. Med utviklinga av Internett og stadig betre kartpresentasjonar på nettet, finn vi at det er den rette presentasjonsforma. Men det krevst ein betydeleg innsats for å gjere det omfattande materialet klart til publisering.

Med støtte frå Norsk kulturråd og mange kommunar i Nordland har vi no skaffa finansiering av arbeidet med å koordinatfeste namna. Firmaet Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS er engasjert til å gjere denne jobben, og vi reknar med at målet er nådd i løpet av 2012.

I mellomtida arbeider vi med ei god publiseringsløysing. Valet er falt på Nordlandsatlaset. Det er ein nettstad, utvikla i samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune, som formidlar såkalla geodata, informasjon der geografisk posisjon er eit vesentleg element. På Nordlandsatlas finn vi informasjon om offentleg planverk på
alle nivå (kommuneplanar mv.), administrative grenser, biologisk mangfald, relevant
statistikk og kulturinformasjon – og vonleg informasjon om nordlandske stadnamn i løpet av våren 2012.

I samarbeid med Statens kartverk vil vi også knyte ei interaktiv teneste til nettstaden. Her kan publikum legge inn kommentarar til materialet, og det vil også bli høve til å legge inn ny informasjon. Sjølv med 180 000 namn er det mykje som manglar, og med Finn Myrvang som fagleg konsulent ser vi fram til nye fangstar med verdfulle stadnamn frå Nordland når materialet frå Stadnamprosjektet er publisert.

For utan ein aktiv innsats for å samle og bevare namna, så går dei tapt. Helge Stangnes ser det slik:

Namn e arvegods som tapes.
Når ei anna livsform skapes,
glømmes ord av mange slag.
Namn som sjølve livet krevde
der et folk i armod levde,
sakne bruksverdi i dag.

Men en lærdom står ved lag:
Kunnskaps vekt kan lettvint bæres.
Veit du namnan der du færes,
saknes ikkje følgefolk.
Du går aldri heilt åleina.
Namn e minnets merkesteina,
vardefeste, landskapstolk.

(Med løyve frå forfattaren)

værøy i lofoten - Klikk for stort bildeVærøy i Lofoten  

"Hofdasegl" 1971

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 3-1990

Av Finn Myrvang

Trykt  "Håløygminne" 2011, h. 3, nyredigert.

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 1-1992, nyredigert

 

Av Finn Myrvang

 «Namn og Nemne» 1987, nyredigert.

 Av Finn Myrvang

  «Namn og Nemne» 1987, nyredigert

Av Finn Myrvang

Navnet Ǫmð har vært knyttet til områder helt nord i Nordland, og deler av Troms. Arkeolog og professor Reidar Bertelsen redegjør her for sin teori om en nærmere plassering og forklaring på navnet.

 

 "Håløygminne" 2-1994 og 4-1996.

Av Finn Myrvang

 

 "Håløygminne" 4- 2017

 

Av Finn Myrvang

 

 Av Finn Myrvang

 

"Årbok for Rana" 2009 

Av Finn Myrvang

 

 "Håløygminne" 2-2012

 

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2009

Av Finn Myrvang

 

 "Håløygminne" nr 4-2018

 

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2013, nyredigert

Av Finn Myrvang

 

 

"Håløygminne" 2-2012 

 

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2015

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-2015

Av Finn Myrvang

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 3-1991, nyredigert

 

Av Finn Myrvang

 Av Finn Myrvang

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 4-2017
Av Finn Myrvang

 

 

 "Håløygminne" 3-1997, nyredigert

 

Av Finn Myrvang

 

   «Bøfjerding» 1984, nyredigert.

 

Av Finn Myrvang

 

 

 

"Håløygminne" 2-2014

Av Finn Myrvang

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2001

Av Finn Myrvang

 

 "Håløygminne" 1-1986, nyredigert

 

Av Finn Myrvang

   Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2014

Av Finn Myrvang

«Bøfjerding 2006, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2005

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-1996, nyredigert

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 2-2007

 

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 1-1989, nyredigert

 

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2019

Av Finn Myrvang

 

 

 

"Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune 150 år". Jubileumstillegg til Årbok for Tysfjord 2018

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 3 og 4-2007, nyredigert

 

Av Finn Myrvang

 

 "Håløygminne" 3 og 4-2007, nyredigert

 

Av Finn Myrvang

"Norden" 1981, nyredigert.
 Av Finn Myrvang.

 

  

 

 

  «Namn og Nemne» 1987, nyredigert
Av Finn Myrvang

 

 

"Bøfjerding" 1999, nyredigert

 

Av Finn Myrvang

 

Eit norsk eller samisk naturnamn?

 

"Håløygminne" 1-1991

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3-1961, nyredigert

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 1-2011

 

Av Finn Myrvang

 

  "Håløygminne" 4-2012

 

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 4-2012, nyredigert

 

Av Finn Myrvang

 

 "Håløygminne" 2-2016 

 

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 1-1998

 

av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2014

Av Finn Myrvang

 

 "Håløygminne" 4-2004 

 

Av Finn Myrvang