KOAN hjelper kommunene i Nordland med arkivarbeidet

Våre medlemmer får hjelp og råd med arkivarbeidet. 

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt på telefon 75 65 04 60post@nfk.no eller direkte med ansatte på AiN

Om KOAN

Kommunalt oppgavefellesskap Arkiv i Nordland (KOAN) er kommunenes arkivinstitusjon organisert etter §19.1 i kommuneloven om interkommunalt samarbeid. KOAN er etablert med egne vedtekter, styre og representantskap, samt eget budsjett og regnskap. 

KOAN het tidligere IKAN

KOANs medlemmer får hjelp med:

 • Arkivdanning i kommunene (organisering, ansvar etc.)
 • Arkivfaglige spørsmål
 • Arkivplan / Internkontroll
 • Elektroniske uttrekk
 • Langtidsbevaring av dokumenter:
  • Ordning av papirbaserte dokumenter
  • Forsvarlig oppbevaring
  • Betjening etter gjeldende lovverk
  • Frigjøre plass brukt til arkivoppbevaring
  • Forenkle kommunens arbeid med innsynshenvendelser
  • Forenkle kommunal saksbehandling
 • Arkivfaglige kurs og opplæring

KOAN kommer på besøk til medlemmene

KOAN skal i løpet av en 4-5-årsperiode besøke samtlige medlemmer. Besøket er gratis. Besøkene skal være til gjensidig informasjon og en mulighet for kommunene til å ta opp arkivfaglige problemstillinger. Besøket vil vare en arbeidsdag, men kan forlenges ved behov. Vi kontakter kommunene på forhånd, for å avtale både problemstillinger og datoer for besøk.

Eksempler på problemstillinger ved besøkene

 • journalsystem
 • registreringsrutiner
 • saksbehandlingsrutiner
 • lokaler
 • uttrekk
 • mediekonvertering (digitalisering)
 • avlevering
 • arkivplan
 • bevaring- og kassasjon eller annet.

Medlemmer av KOAN

40 av 41 kommuner i Nordland er medlemmer i KOAN. Gjennom medlemskapet får disse kommunene hjelp til å håndtere kravene i arkivloven, offentleglova, forvaltningsloven, Personvernforordningen (GDPR) og andre lover som berører dokumentforvaltningen.