KOAN Kurs og Webinarer 2024

Arkiv i Nordland holder en rekke kurs og webinarer i løpet av et år. 

Webinarplan 2024

Webinarplan 2024
Måned Tittel Kursholder
Januar Innhold i barn-, elev-, PPT-, personalmapper Lisbet Gavin
Februar Bevaring- og kassasjonsplan Lisbet Gavin
Mars Listeføring og avlevering av papirarkiv Rune Kjelaas
April Listeføring og avlevering av personregister Gertrud Haagensen
Mai Offentleglova Aasta Karlsen
September Arkivloven Aasta Karlsen
Oktober Digitaliseringsløypa, en presentasjon John-Anders Johnsen
November Forvaltningsloven Aasta Karlsen
Desember Arkivplan Aasta Karlsen

 

Invitasjoner til webinarene sendes ut via Teams/Outlook til deltakerkommuner og arkivledere i forkant av hvert enkelt webinar.

 

Fysiske samlinger 2024

Fysiske samlinger 2024
Når Tittel Sted
29. - 30. mai Kontaktkonferansen Wood Hotel, Bodø
11. - 12. september KAI-konferansen Scandic Havet, Bodø
18. - 19. november Landskonferanse foto
Arkivledersamling Thon Hotel Nordlys, Bodø
Privatarkivnettverkssamling