Priser og medlemsfordeler

Den årlige medlemskontingenten og depotleien avhenger av kommunens størrelse, målt i innbyggertall.
Prisene indeksreguleres årlig.

Betalingsmodell pr år (2023):

Fast grunnbeløp alle kommuner kr 44.800,-

Pris etter innbyggertall:

 

0–1999 innbyggere:

kr 13,45 pr innbygger
2000–9999 innbyggere: kr 10,10 pr innbygger
Over 10 000 innbyggere kr 6,70 pr innbygger
Depotleie pr hm/år. Hm fastsettes etter fordelingsnøkkel kr 280 pr hm/år
Ordning og uttrekk fordeles etter innbyggertall 1 årsverk (kr 840.000,-)

Generell rådgivning:

 • Arkivdanning i kommunene (organisering, ansvar etc.)
 • Planlegging og innkjøp av nye systemer
 • Arkivfaglige spørsmål
 • Organisasjonsendringer
 • Regelverk

Arkivplan:

 • Generell rådgivning
 • Oppstartsmøte (i kommunen eller ved Arkiv i Nordland). Ved reise betaler oppdragsgiver faktiske utgifter. 

Elektroniske uttrekk:

 • Regelverk
 • Rådgivning om prosesser for uttrekk
 • Mottak, viderebehandling og vedlikehold av godkjente uttrekk fra kommunene (i henhold til AiNs retningslinjer)  
 • Deponering ved Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter (KDRS)

Depot:

 • Hyllemeter etter fordelingsnøkkel
 • Personregistertjenester
 • Ordning og katalogisering
 • Forvaltning og betjening
 • Innsyn og lesesal

Ved ordning etterfaktureres kommunene 40 kroner per brukte arkivboks. Dette inkluderer syrefrie arkivbokser, legg, etiketter og lim. Dette gjelder ikke personregisteravleveringer med mindre materialet ikke er avlevert i godkjente arkivbokser. Etterfaktureringen gjelder ikke der det er gitt en pakkepris i forkant av ordningen.   

Prosjekter/betalingstjenester etter avtale kr 700,- pr time

 • Prosjektledelse arkivplan
 • Prosjektgjennomføring arkivplan: kartlegging, registrering og vedlikehold av arkivplan
 • Gjennomføring av elektroniske uttrekk sak-/arkivsystem og fagsystem
 • Bestilte kurs og fagdager

Tjenester utenom medlemskapet (2023)

 • Digitalisering av materiale: Prissettes etter avtale  
 • Muggsanering: Pris pr time kr 1200,-  
 • Grovordning av papirarkiv: Pris pr hyllemeter kr 2500,-
 • Listeføring av personregistermateriale: Pris per hyllemeter kr 3500,- 
 • Kontingent KDRS, jfr. fordelingsnøkkel (obligatorisk)  

Medlemskommunene blir ikke belastet for MVA.

Ikke-medlemmer av KOAN: Be om pristilbud hos post@nfk.no

Andre tjenester:

Kontingent KDRS, jfr. fordelingsnøkkel  Fordelingsnøkkel (obligatorisk)