Bilder fra våre arkiver

Arkiv i Nordland

Historien din har en framtid hos oss 

Arkiv i Nordland jobber med å samle inn, bevare og formidle kommunale og private historiske arkiv for Nordland.

Vi hjelper også de fleste kommunene i fylket og Nordland fylkeskommune med rådgivning innen daglig arkivdrift, elektroniske uttrekk m.m. Vi digitaliserer arkiver og hjelper til med andre oppgaver som det ønskes bistand til.   

Vårt oppdrag er å sørge for at dokumentasjon tas vare på for fremtiden. Arkivene skal være mulig å finne frem i og være tilgjengelig for befolkningen.

Eksempel på hva vi hjelper befolkningen med:

 • Gir tilgang til mappa di
 • Hjelper med slektsforespørsler
 • Vi tar imot arkiv fra personer, bedrifter og foreninger 

Facebook

Aktuelt

 • 02.10.2023

  Takk for stødig lederskap

  Ingrid Lien ble takket av som leder for vårt Kommunale Oppgavefellesskap (KOAN) etter å ha ledet representantskapet med en stødig hånd i 16 år.
 • 02.10.2023

  ARKIV I NORDLAND / CARL SCHØYEN / SVEN HÖRNELL UTSTILLING PÅ NŌUA PROSJEKTROM

  04.-20. oktober inviterer Arkiv i Nordland til utstilling på prosjektrommet på NŌUA. Fellesnevneren i utstillingen er de gamle tradisjonene og livet i fjellene på Røst og Værøy, og da spesielt eggsankingen og ørnefangsten som ble gjort disse stedene.
 • 05.09.2023

  Samarbeid om etablering av Nasjonalt Kirkemusikkarkiv i Nord

  Kirkemusikksenter Nord har tatt det første steget mot etableringen av et nasjonalt kirkemusikkarkiv, som skal tjene som et sentralt kunnskapssenter for den rike kulturarven som kirkemusikken utgjør. I et historisk samarbeid har Kirkemusikksenter Nord og Arkiv i Nordland inngått en intensjonsavtale for å bringe dette spennende prosjektet til liv.
 • 24.08.2023

  Rekorddeltakelse på webinar

  24. august holdt Arkiv i Nordland webinaret “Innhold i barnehage-, barnevern-, elev- og PPT-mapper - Hva bevares?”
 • 20.06.2023

  Skeiv i Nordland på Salt

  Vi har gleden av å reise til Oslo 27. juni med prosjektet Skeiv i Nordland. Vi tar inn på Salt og klokken 12 loser Per Sundnes oss gjennom historier fra livene til skeive nordlendinger som har emigrert til hovedstaden.
 • 13.06.2023

  Sommerstengt varemottak

  1.juli-1.september er det ikke mulig å avlevere større mengder kommunalt arkivmateriale til depot.
 • 25.05.2023

  Utlysing av stipend til masterstudenter

 • 11.05.2023

  Arbeiderkamp i Sulis - på og utenfor lerretet

  08. og 09. april arrangerte vi i samarbeid med Storyline NOR, HIFO Bodø og Nord Universitetet seminar i Sulitjelma og Bodø. Fagfolk og filmfolk gav oss et unikt innblikk i Sulishistorien. Begge arrangementene var godt besøkt og skapte grobunn for videre debatt.