Søk i arkiv

Vi følger de gjeldende lover og regler for hvem som kan få se hva i arkivene vi forvalter. Det meste er likevel tilgjengelig for folk flest. Arkiv i Nordland har både kommunale, fylkeskommunale og private arkiver i sine depot. Kontakt oss gjerne om du ønsker innsyn.

Sjekk hva vi har på Arkivportalen

Lenken Arkiv i Nordland på Arkivportalen.no tar deg til et søk som viser alle arkivkatalogene vi har publisert på arkivportalen. Du kan sette opp flere søkekriterier for å komme nærmere det du lurer på.

Når du finner noe du vil se kan du legge det på din tralle og sende det hele inn som en bestilling. Arkivportalen har oppdaterte bruksanvisninger du kan følge. Noen arkiver har innhold du kan få se med en gang i din nettleser.

Ikke alle arkiv er katalogisert og lagt ut på Arkivportalen ennå. Det kan derfor være at vi har arkivene, selv om du ikke finner de i Arkivportalen.no. Ta kontakt om du lurer på noe vedrørende arkiv eller innsyn.

Privatarkiv

Arkiv i Nordland har også en stor andel privatarkiv i sitt arkivdepot. Publikum kan søke på arkiv via Arkivportalen.no eller kontakte oss direkte.

Kommunearkiv

Arkiv i Nordland oppbevarer historisk arkivmateriale for de deltakende kommunene som har inngått avtale om arkivdepot. Mange kommuner oppbevarer også personregistermateriale i vårt depot.

De øvrige kommunene forvalter sine arkiver selv. Kontakt da kommunen ved spørsmål om innsyn.

Det har vært mange endringer i kommunestrukturen i Nordland. Arkivene fra sammenslåtte og nedlagte kommuner finnes under dagens kommune. Se oversikten over kommunedelinger og sammenslåinger her.

Se mappen din/rettighetsdokumentasjon

Både privatpersoner, organisasjoner som representerer privatpersoner (advokat o.l.) og offentlige organisasjoner kan henvende seg til oss for å få innsyn i rettighetsinformasjon. Denne dokumentasjonen skal vise om det offentlige har utført de oppgavene de er pålagt å tilby deg som innbygger.

Privatpersoner kan enten be om innsyn i sine dokumenter gjennom å kontakte kommune/skole, eller henvende seg direkte til oss. Dokumentasjon kan for eksempel gjelde undervisning, sosialtjenester og helseomsorg.

Dersom man ber om innsyn på vegne av andre,  det foreligge en fullmakt fra denne i forespørselen. Dette gjelder ikke arkivskapere (kommuner). 

Slik går du fram

Arkiv i Nordland tar ikke imot innsynsforespørsler som gjelder personopplysninger på telefon.

Vi ber om at man henvender seg skriftlig elektronisk eller per post til Nordland fylkeskommune, fylkeshuset, 8048 Bodø.

I henvendelsen må man oppgi følgende opplysninger:

  • Navn
  • Fødsels- og personnummer
  • Hva man ber om innsyn i (f.eks. personalmappe fra xx kommune, elevmappe fra xx skole)
  • Hvilken periode det gjelder (f.eks. 1999–2001)

Svar på henvendelsen sendes sikkert til den e-postadressen/postadressen som er registrert hos oss.

Man behøver ikke oppgi årsak til forespørselen.

Arkiv i Nordland oppbevarer arkiv for Nordland fylkeskommune og de fleste kommunene i Nordland. Blant disse er rettighetsdokumentasjon som ikke er i administrativ bruk.  

Offentlighetsprinsippet

Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at alle kan få innsyn i offentlige arkiver. Folk har rett til innsyn i det offentliges/forvaltningens saksdokumenter, slik at man kan følge med på saksbehandling og administrativ avgjørelser. Det finnes likevel noen unntak. Ofte finnes det i rettighetsdokumentasjon sensitive personopplysninger som dermed er taushetsbelagt/klausulert.

Taushetsbelagte opplysninger

Alle kan søke om innsyn. Dersom arkivmaterialet inneholder opplysninger som er taushetsbelagt, kan man få avslag på en innsynsbegjæring. Selv om arkivet inneholder taushetsbelagte opplysninger, fins det to unntak: Partsinnsyn og innsyn for forskningsformål. Disse er regulert av lovverket.

Forvaltningsloven (fra §17)