Søk i arkiv

Arkiv i Nordland oppbevarer 15.000 meter med private, kommunale og fylkeskommunale arkiver. Mye av jobben vår er å hjelpe personer med å finne og få se i disse arkivene. Det finnes lover og regler for hva ulike personer kan få se, men det meste er likevel tilgjengelig for folk flest. 

Sjekk hva vi har i arkivene våre

Etter hvert som vi får inn arkiv så legges disse ut på arkivportalen.no. Her kan du finne en oversikt over alle våre arkiv. 

Du kan sette opp flere søkekriterier. Arkivportalen har oppdaterte bruksanvisninger du kan følge. Det har vært mange endringer i kommunestrukturen i Nordland. Arkivene fra sammenslåtte og nedlagte kommuner finner du under dagens kommunenavn. Se oversikten over kommunedelinger og sammenslåinger her.

Når du finner det du vil se i så send inn en bestilling. Nordland er et langstrakt fylke og vi vil  tilrettelegge slik at du kan få innsyn på enklest mulig måte.

Vi jobber kontinuerlig med å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkiv slik at du kan få se det fra din egen stue. Her kan du finne en oversikt over ferdigdigitaliserte arkiver. 

Ta kontakt om du lurer på noe vedrørende arkiv eller innsyn.

Lovverk 

Vi forholder oss til lovverket som er tilknyttet arkiv. 

Offentlighetsprinsippet

Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at alle kan få innsyn i offentlige arkiver. Folk har rett til innsyn i det offentliges/forvaltningens saksdokumenter, slik at man kan følge med på saksbehandling og administrativ avgjørelser. Det finnes likevel noen unntak. Ofte finnes det i rettighetsdokumentasjon sensitive personopplysninger som dermed er taushetsbelagt/klausulert.

Taushetsbelagte opplysninger

Alle kan søke om innsyn. Dersom arkivmaterialet inneholder opplysninger som er taushetsbelagt, kan man få avslag på en innsynsbegjæring. Selv om arkivet inneholder taushetsbelagte opplysninger, fins det to unntak: Partsinnsyn og innsyn for forskningsformål. Disse er regulert av lovverket.

Forvaltningsloven (fra §17)

 

Se mappen din/rettighetsdokumentasjon

Både privatpersoner, organisasjoner som representerer privatpersoner (advokat o.l.) og offentlige organisasjoner kan henvende seg til oss for å få innsyn i rettighetsinformasjon. Denne dokumentasjonen skal vise om det offentlige har utført de oppgavene de er pålagt å tilby deg som innbygger.

Privatpersoner kan enten be om innsyn i sine dokumenter gjennom å kontakte kommune/skole, eller henvende seg direkte til oss. Dokumentasjon kan for eksempel gjelde undervisning, sosialtjenester og helseomsorg.

Dersom man ber om innsyn på vegne av andre,  det foreligge en fullmakt fra denne i forespørselen. Dette gjelder ikke arkivskapere (kommuner). 

Slik går du fram

Arkiv i Nordland tar ikke imot innsynsforespørsler som gjelder personopplysninger på telefon.

Vi ber om at man henvender seg skriftlig elektronisk eller per post til Nordland fylkeskommune, fylkeshuset, 8048 Bodø.

I henvendelsen må man oppgi følgende opplysninger:

  • Navn
  • Fødsels- og personnummer
  • Hva man ber om innsyn i (f.eks. personalmappe fra xx kommune, elevmappe fra xx skole)
  • Hvilken periode det gjelder (f.eks. 1999–2001)

Svar på henvendelsen sendes sikkert til den e-postadressen/postadressen som er registrert hos oss.

Man behøver ikke oppgi årsak til forespørselen.

Arkiv i Nordland oppbevarer arkiv for Nordland fylkeskommune og de fleste kommunene i Nordland. Blant disse er rettighetsdokumentasjon som ikke er i administrativ bruk.