Om KOAN

KOAN er det nye navnet på IKAN

Kommunalt oppgavefellesskap Arkiv Nordland (KOAN) er kommunenes arkivinstitusjon organisert etter §19.1 i kommuneloven om interkommunalt samarbeid. KOAN er etablert med egne vedtekter, styre og representantskap, samt eget budsjett og regnskap. Nordland fylkeskommune er vertskommune.

De fleste kommunene i Nordland er medlemmer i KOAN. Gjennom medlemsskapet får disse kommunene hjelp til å håndtere kravene i arkivloven.