Arkiv i Nordland inviterer til webinar om avlevering av personregister mandag 06. desember kl. 13.00–14.00.

 

 

Bilder av arkiv i en skuffe


Arkiv i Nordland holder webinar om avlevering av papirarkiv torsdag 18. november kl. 13.00 – 14.00.

Vi kommer med tips og råd til avlevering, viser utfylling av avleveringslister og svarer på spørsmål.

Noen skal avlevere arkiv for første gang og vi kommer med all informasjon for å kunne avlevere arkiv til oss. For dere som har avlevert tidligere så er dette en gylden mulighet til å repetere kunnskapen.

Vi setter av en times tid til gjennomgangen, og har god tid til å besvare spørsmål.

 

  Arkiv i Nordland inviterer til seminar om privatarkiv. Vi håper på deltakere fra hele fylket og gleder oss. Seminaret arrangeres på Jektefartsmuseet i Bodø 1.-2. desember 2021.

Arrangementet er beregnet for Privatarkivnettverket i Nordland, men er åpent for alle som har og betjener privatarkiv i fylket. 

  Tengelfjord skolekrets lå i Hadsel kommune på Hinnøya. Skolekretsen var i drift i perioden 1874 til 1983. De første årene foregikk undervisningen for elevene i Tengelfjorden i privathjem, og fra 1895 i eget skolebygg. Da kretsen ble lagt ned, ble elevene overført til Digermulen skole i Vågan kommune.

10. juli 2021 kunne Norsk Jernverk feire at det var 75 år siden det ble vedtatt etablert i Mo i Rana.

Folkemengde. Bilder fra Nord-Norges varemesse Bodø 1937

Siden mars 2019 har vi hatt begrensinger og tidvis helt streng lesesal, men nå ser vi frem til å fylle den med arkivinteressert publikum.

Ta kontakt hvis det er noe du vil vi skal lete frem til deg.  

Velkommen skal du være. 

Arkiv i Nordland har nylig ferdigstilt ordningen av arkivet etter AS Sulitjelma Gruber. 

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Arkivverket. Det har vært høy etterspørsel etter materialet og nå er en unik kilde tilgjengelig for både historikere, slektsforskere og andre interesserte.

To sma lundehundvalper

  Tidligere i sommer kunne vi lese at seks av syv norske hunderaser er bevaringstruet. En av disse er Norsk Lundehund.

Lundehunden har en helt spesiell historie som vi er så heldig å få oppbevare hos oss på Arkiv i Nordland.

 

På bildet fra Brønnøysund 9. mai 1943 poserer tyske offiserer for kamera, vel vitende om at deres våpenbrødre faller på østfronten og Berlin bombes.

 

Sitatet er hentet fra dagboknotatene til prest og offiser Franz Affolderbach, på dagen da Tyskland kapitulerte, 8. mai 1945. Affolderbach var tysk evangelisk prest og artillerioffiser, som fra februar 1942 til krigens slutt var adjutant hos Ortskommandanten i Brønnøysund. Han skrev dagbok og tok en rekke bilder som belyser dagliglivet blant tyske offiserer i den rolige utposten som Brønnøysund tross alt var.