Bilde av ansatt som tar imot arkiv

Varemottaket holder stengt fra 15. desember 2022 – 31. januar 2023.

På Værøy ble havørn fanget med hendene, og på Røst firte folk seg ned i tau for å sanke egg i fuglefjellene.

På begynnelsen av 1950-tallet reiste den svenske fotografen Sven Hörnell til Lofoten. Her fotograferte han eggsanking på fuglefjellene på Røst og ørnefangst for hånd på Værøy. 01. desember ble samlingen innlemmet i Norges dokumentarv. 

Skulptur av stilisert mannskropp som står ute i havet utenfor sentrum av Mo i Rana

Mo i Rana 28. og 29 november 2022 

Bilde av Glomfjord kraftstasjon

 Arkiv i Nordland utlyser to stipender per år for studenter som bruker våre arkiv i arbeidet med sin masteroppgave. Hvert av stipendene er på 10.000 kroner.

Sommersolverv, Sankthansaften, Solsnu, Johannes døperen og St Hans feires 23. og 24. juni.

 

Arkiv i Nordland har noen hull i historien om Nordland, og har nylig startet et prosjekt kalt «Skeiv i Nordland» for å fylle et av disse hullene. Prosjektet skal samle inn fortellinger om skeive liv i Nordland, og vil starte opp etter sommerferien 2022. 

 

 

 Tengelfjord skolekrets lå i Hadsel kommune på Hinnøya. Skolekretsen var i drift i perioden 1874 til 1983. De første årene foregikk undervisningen for elevene i Tengelfjorden i privathjem, og fra 1895 i eget skolebygg. Da kretsen ble lagt ned, ble elevene overført til Digermulen skole i Vågan kommune.

 

Brønnøy Barnehjem med bestyrelse 1912

 I denne artikkelen skal vi se nærmere på Brønnø barnehjem: Fra ideen ble lansert i 1889 til det ble endelig nedlagt i 1916. Det er en historie om frivillighet – om innsamling av penger og gaver – og ønsket om å hjelpe vanskeligstilte barn, men også om beskyldninger om mishandling og overgrep. Teksten baserer seg på arkivet etter barnehjemmet, samt digitaliserte aviser.