Tengelfjord skolekrets lå i Hadsel kommune på Hinnøya. Skolekretsen var i drift i perioden 1874 til 1983. De første årene foregikk undervisningen for elevene i Tengelfjorden i privathjem, og fra 1895 i eget skolebygg. Da kretsen ble lagt ned, ble elevene overført til Digermulen skole i Vågan kommune.

Forsidebilde veiledning personregister

 

 

Arkiv i Nordland holder webinar om avlevering av personregister onsdag 27. april kl. 13.00 – 13.45.

 

Bilde av to damer og en mann - arm i arm på en trapp

 Velkommen til kontaktkonferansen 2022 den 20.-21. april på Thon hotel Nordlys. Her skal vi tilbringe en og en halv dag med faglig påfyll og muligheter for å knytte kontakter på tvers av kommunegrensene.  

Brønnøy Barnehjem med bestyrelse 1912

 I denne artikkelen skal vi se nærmere på Brønnø barnehjem: Fra ideen ble lansert i 1889 til det ble endelig nedlagt i 1916. Det er en historie om frivillighet – om innsamling av penger og gaver – og ønsket om å hjelpe vanskeligstilte barn, men også om beskyldninger om mishandling og overgrep. Teksten baserer seg på arkivet etter barnehjemmet, samt digitaliserte aviser.

Stadnamnkartet har blitt svært populært og det er mange som kommer med innspill om navn og rettelser. Vi ønsker å få tilbakemelding på skjema. Fyll ut og send inn slik at vi får bevart disse fantastiske stedsnavnene for ettertiden. 

Lisbet Gavin sitter klar for å holde webinar

Jobber du i det offentlige og er usikker på hva som skal bevares og hva som kan kasseres? Og hvor lenge må man ta vare på eksamensbesvarelser og regnskapsbilag før det kan makuleres? Dette og mer til går Lisbet Gavin igjennom i sitt webinar 16. mars kl. 12:30-13:30.  

Bilde av Glomfjord kraftstasjon

 Arkiv i Nordland utlyser to stipender per år for studenter som bruker våre arkiv i arbeidet med sin masteroppgave. Hvert av stipendene er på 10.000 kroner.

Bilde av protokoll fra Tysfjord skolestyre

I protokollen for Tysfjorden skolestyre hvor møtereferat ble nedtegnet, finner vi en dramatisk historie, eller i alle fall deler av den. Den illustrerer hvilke fatale konsekvenser bruken av fysisk avstraffelse i skolen kunne få.

Den 16. juni 1890 møttes elleve menn, antagelig på prestegården, da formann for skolestyret var sognepresten, Mons Herberg. Tre menn kom til stede senere, deriblant kirkesanger og lærer J. A Olsen. Dette var nok ikke tilfeldig. Han var nemlig direkte involvert i de to første sakene på dagsordenen.

 

 Arkiv i Nordland inviterer til webinar om avlevering av personregister mandag 06. desember kl. 13.00–14.00.