Privatarkiv

Privatarkiv er arkiv som er skapt i privat sektor av organisasjoner, bedrifter, foreninger/lag, institusjoner og privatpersoner. Arkiv i Nordland bevarer og formidler privatarkiv fra kommuner i Nordland fylke.

Instranden Ungdomslag 1902 - Klikk for stort bildeInstranden Ungdomslag 1902 Solveig L. Jensen  

Regelverk for private arkiv

Privat sektor har ikke samme strenge arkivplikt som offentlig sektor, men privatarkivene bør også ivaretas for ettertiden. Disse arkivene er viktige for å gi et fullstendig bilde av aktiviteten i et samfunn.

 

Innhold i privatarkiv

Innholdet i privatarkivene har et stort spenn og i disse arkivene finner vi blant annet:

  • styreprotokoller
  • korrespondanse
  • regnskap
  • dagbøker
  • foto
  • lydopptak
  • film

 

Donere eller deponere arkiv

Vi tar i mot privatarkiv både som donering eller deponering.

Å donere et arkiv til oss, betyr at arkivet gis til oss. Vi overtar alt ansvar for arkivet, og forvalter det etter gjeldende regelverk og lover. Selv om du donerer et arkiv til oss får du mulighet til å se i det og bruke det på vår lesesal. 

Å deponere et arkiv til oss innebærer å overlevere materialet til oss for oppbevaring og forvaltning, men beholde eierskapet selv. De fleste deponeringsavtaler inneholder en klausul om at hvis arkivet ikke hentes innen f. eks ti år, tilfaller arkivet oss som donasjon.

 

Hvilke arkiv tar vi imot

Arkiv i Nordland prioriterer å bevare arkiv som mangler i henhold til Bevaringsplan for privatarkiv (PDF, 9 MB). Denne planen vurderer samfunnsutviklingen i nordlandskommunene opp mot hva som er bevart av arkiv fra området. På den måten kan vi prioritere for eksempel arkiv fra bergverk i en bergverkskommune. Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering av ditt arkiv.   

 

Ta kontakt, hvis du vet om eller har et privatarkiv som bør bevares. 

Bilder av protokoller - Klikk for stort bilde