Om kommunearkiv

Kommunearkiv er arkiver skapt av de ulike virksomhetene kommunene har ansvar for. De forteller om en kommunes politiske, administrative og faglige aktivitet.

 

Bøker fra arkivet - Klikk for stort bilde 

Et typisk kommunearkiv inneholder blant annet nedtegnelser etter diverse nemnder som ligningsnemnd, bolignemnd og forsyningsnemnd, protokoller fra skolene og oversikter fra sykehjemstjenesten.

Formannskapslovene trådte i kraft i 1837, og det eldste kommunale materialet er fra dette året.