Kommunehistorikk i Nordland

Bilde av tre menn på "Irtish" (Irtysj) som leser kart - Klikk for stort bildeRussisk lasteskipforlis på Hjertøya. "Irtish" (Irtysj) Johnson & Sotberg

 

Kommunegrensene har endret seg mange ganger siden kommunene ble opprettet i 1838. Her er en oversikt over hva som har skjedd av delinger og sammenslåinger i de enkelte kommunene, sortert etter kommunenummer.

Oversikt over kommunedelinger, -sammenslåinger og kommunenummer


1800 – Nordland fylkeskommune – var inntil 1/1-1976 under fylkesmanns kontroll.
1801 – Brønnøysund (i 1838 del av Brønnøy; skilt ut fra Brønnøy i 1923; siden 1964 en del av Brønnøy; selvstendig 1923-1963).
1802 – Mosjøen (i 1838 del av Vefsn; skilt ut fra Vefsn i 1875; siden 1962 en del av Vefsn; selvstendig 1923-1961).
1803 – Mo (i 1838 heter kommunen Nord-Rana, i 1923 ble Mo ladested skilt ut og kommunen skiftet navn til Mo herred, Nord-Rana skilles i 1923; i 1964 slåes sammen ladestedet. Nord- og Sør-Rana til Rana; selvstendig 1838-1963).
1804 – Bodø (i 1838 selvstendig; Bodin – med Kjerringøy – blir i 1968 en del av Bodø; selvstendig 1838 – i dag).
1805 – Narvik (i 1838 en del av Ofoten; Ankenes skilt ut fra Ofoten i 1884; Narvik skilt ut fra Ankenes i 1902; siden 1974 er Ankenes en del av Narvik; selvstendig 1902 – i dag).
18051 – Ofoten (i 1838 selvstendig; deles i 1884 i Ankenes og Evenes; selvstendig 1838-1883).
1806 – Svolvær (i 1838 en del av Vågan; skilt ut fra Vågan i 1918; f.o.m. 1964 en del av Vågan; selvstendig 1918-1963).
1807 –
1808 –
1809 –
1810 –
1811 – Bindal (selvstendig siden 1838).
1812 – Sømna (i 1838 del av Brønnøy; skilt fra Brønnøy i 1900 som Vik; skiftet navn fra Vik til Sømna i 1940; blir i 1964 en del av Brønnøy; ble selvstendig igjen fra 1977; selvstendig 1900-1963 og 1977 til i dag).
1813 (1814) – Brønnøy (selvstendig i 1838; Velfjord skilles ut i 1875; Vik (Sømna) skilles ut i 1900; Brønnøysund skilles ut i 1923; Brønnøysund, Sømna, Bindal (Tosen-Lande) og Velfjord inngår i Brønnøy i 1964; Sømna skilles ut i 1977; selvstendig siden 1838).
18131 – Velfjord (i 1838 en del av Brønnøy; skilt ut fra Brønnøy i 1875; siden 1964 en del av Brønnøy; selvstendig 1875-1963).
1815 – Vega (selvstendig siden 1838).
1816 – Vevelstad (i 1838 en del av Alstahaug; Tjøtta – Vevelstad en del av Tjøtta – skilles ut i 1862; Vevelstad skilles ut fra Tjøtta i 1916; selvstendig 1916 – i dag).
1817 – Tjøtta (i 1838 en del av Alstahaug; skilles ut fra Alstahaug i 1862 og er sammen med Vevelstad; Vevelstad skilles ut i 1916; deles i 1965 og delene går over til Alstahaug og Vega samtidig; selvstendig 1862-1964).
1818 – Herøy (i 1838 en del av Alstahaug; selvstendig i 1864; i 1917 skilles ut Nordvik fra Herøy; selvstendig 1864 – i dag).
1819 – Nordvik (i 1838 en del av Alstahaug; i 1864 skilles Herøy (med Nordvik) ut av Alstahaug; skilles fra Herøy i 1917; inngikk i 1962 som en del av Dønna; selvstendig 1917-1961).
1820 – Alstahaug (selvstendig i 1838 og innehold da Herøy, Nordvik, Stamnes, Tjøtta og Vevelstad; i 1862 skilles ut Tjøtta – sammen med Vevelstad; i 1864 skilles ut Herøy sammen med Nordvik; i 1899 skilles ut Stamnes, i 1965 blir deler av Tjøtta, Sandnessjøen del av Alstahaug; selvstendig 1838 – i dag).
1821 – Stamnes (skiftet navn i 1948 til Sandnessjøen)
1821 – Sandnessjøen (i 1838 en del av Alstahaug; skilles ut fra Alstahaug i 1899 som Stamnes; i 1915 skilles ut Leirfjord; skiftet navn til Sandnessjøen; blir i 1965 del av Alstahaug; selvstendig 1899-1964)
1822 – Leirfjord (i 1838 en del av Stamnes; skilt ut i 1915; i 1964 Tjøtta (området på øya Alsten) og del av Nesna sammenslåes med Leirfjord; selvstendig 1915 – i dag).
1823 – Drevja (i 1838 del av Vefsn; skilt ut fra Vefsn i 1927; blir i 1962 en del av Vefsn; selvstendig 1927-1961).
1824 – Vefsn (i 1838 selvstendig; i 1862 skilles ut Hattfjelldal; i 1875 skilles ut Mosjøen; i 1927 skilles ut Drevja og Grane; i 1962 blir Drevja, Elsfjord og Mosjøen en del av Vefsn; selvstendig 1838 – i dag)
1825 – Grane (i 1838 en del av Vefsn; skilles ut fra Vefsn i 1927; selvstendig 1927 – i dag)
1826 – Hattfjelldal (i 1838 del av Vefsn; skilles ut fra Vefsn i 1862; selvstendig 1862 – i dag)
1827 – Dønna/Dønnes (i 1838 del av Nesna; skilles ut fra Nesna i 1888; slåes sammen i 1962 og deles i Dønna og Nesna; Dønnes selvstendig 1888-1961; Dønna selvstendig 1888 - i dag).
1828 – Nesna (i 1838 selvstendig; i 1888 skilles ut Dønnes; i 1962 tilføres deler av Dønnes; selvstendig 1838-i dag).
1829 – Elsfjord (i 1838 del av Hemnes; skilles ut i 1929 fra Hemnes; siden 1962 del av Vefsn; selvstendig 1929-1961).
1830 – Korgen (i 1838 en del av Hemnes; skilles ut i 1918 fra Hemnes; siden 1964 del av Hemnes; selvstendig 1918-1963).
1831 – Sør-Rana (i 1838 del av Hemnes; skilles ut i 1929 fra Hemnes; deles og slåes sammen i 1964 til Hemnes og Rana; selvstendig 1929-1963)
1832 – Hemnes (i 1838 selvstendig; i 1918 skilles ut Korgen; i 1929 skilles ut Elsfjord og Sør-Rana; i 1964 inngikk Korgen og deler av Sør-Rana som en del av Hemnes; selvstendig 1838-i dag).
1833 – Rana (sammenslåing av Mo herred, Mo ladested, Nord- og Sør-Rana og del av Nesna i 1964; selvstendig 1964? – i dag)
18331 – Nord-Rana (skiftet navn i fra Mo i 1923; blir i 1964 en del av Rana; selvstendig 1838-1963)
1834 – Lurøy (i 1838 selvstendig; i 1872 skilles ut Træna; selvstendig 1838- i dag)
1835 – Træna (i 1838 del av Lurøy; skilles ut i 1872; selvstendig 1872 – i dag)
1836 – Rødøy (i 1838 selvstendig; i 1884 skilles ut Meløy; selvstendig 1838 – i dag)
1837 – Meløy (i 1838 del av Rødøy; skilles ut fra Rødøy i 1884; selvstendig 1884 – i dag)
1838 – Gildeskål (i 1838 selvstendig; i 1853 skilles ut Beiarn; selvstendig 1838 – i dag)
1839 – Beiarn (i 1838 del av Gildeskål; skilles ut i 1853 gra Gildeskål; selvstendig 1853 – i dag)
1840 – Saltdal (selvstendig 1838 – i dag)
1841 – Fauske (i 1838 del av Skjerstad; skilles ut i 1905; selvstendig 1905 – i dag)
1842 – Skjerstad (i 1838 selvstendig; i 1905 skilles ut Fauske; selvstendig 1838-2004; i 2005 – del av Bodø kommune)
1843 – Bodin (i 1838 selvstendig; inntil 1897 Bodø herred som navn; i 1964 blir Kjerringøy (unntatt Brennsundområdet overført til Steigen) og Sørfold (Øyjordområdet) del av Bodin; slås i 1968 sammen med Bodø; selvstendig 1838-1967) 
1844 – Kjerringøy (i 1838 del av Folden herred; i 1887 deles Folden og Kjerringøy; danner et herred sammen med Nordfold; i 1906 skilles Nordfold og Kjerringøy; inngår i 1964 i Bodin; selvstendig 1905-1963)
1845 – Sørfold (i 1838 del av Folden herred; i 1887 deles Folden og Sørfold blir eget herred; siden 1964 inngår deler av Nordfold i Sørfold kommune; selvstendig 1887 – i dag)
18451 – Folden (selvstendig i 1838; deles i 1887 i to deler: Sørfold og Nordfold-Kjerringøy; selvstendig 1838 – 1886)
1846 – Nordfold (i 1838 en del av Folden herred; i 1887 Folden og Nordfold danner et herred sammen med Kjerringøy; i 1906 skilles Nordfold og Kjerringøy; i 1964 deles og delene inngår i Steigen og Sørfold; selvstendig 1906-1963)
18461 – Nordfold og Kjerringøy (i 1838 en del av Folden herred; i 1887 deles Folden og Nordfold, danner et herred sammen med Kjerringøy; i 1906 skilles Nordfold og Kjerringøy; selvstendig 1887-1906)
1847 – Ledingen (skiftet navn til Leiranger i 1909)
1847 – Leiranger (i 1838 del av Steigen; skilles ut i 1900; i 1909 skiftet navn fra Ledingen til Leiranger; i 1964 inngår Leiranger i Steigen; selvstendig 1900 – 1963)
1848 – Steigen (i 1838 selvstendig; i 1900 skilles ut Ledingen/Leiranger; i 1964 inngår Leiranger og deler av Nordfold, Hamarøy og Kjerringøy (Brennsundområdet) i Steigen; selvstendig 1838 – i dag)
1849 – Hamarøy (selvstendig siden 1838)
1850 – Tysfjord (i 1838 en del av Lødingen; skilles ut fra Lødingen i 1869; selvstendig 1869 – 2020. Fra 2020 delt i to og tilført Narvik og Hamarøy)
1851 – Lødingen (i 1838 selvstendig; i 1869 skilles ut Tysfjord; i 1909 skilles ut Tjeldsund; Lødingen (Efjord-området og Barøy) slåes til Ballangen i 1962; selvstendig 1838 – i dag)
1852 – Tjeldsund (i 1838 del av Lødingen; skilles ut i 1909 fra Lødingen; i 1964 del av Lødingen (Tjeldøya), Evenes (Ramnes) inngår i Tjeldsund; selvstendig 1909 – 2020. Fra 2020 sammenslått med Skånland kommune i Troms, og inngikk i Troms fylke.)
1853 – Evenes (i 1838 del av Ofoten; skilles ut i 1884 fra Ofoten; i 1925 skilles ut Ballangen; selvstendig 1884 – i dag)
1853 Ofoten (deles i to deler: Evenes (Evindnæs) og Ankenes i 1884, selvstendig 1838-1883)
1854 – Ballangen (i 1838 del av Ofoten; 1884-1924 del av Evenes; skilles i 1925 fra Evenes; selvstendig 1925 – 2020. Fra 2020 del av Narvik.)
1855 – Ankenes (i 1838 del av Ofoten; skilles ut fra Ofoten i 1884; i 1902 skilles ut Narvik; blir i 1974 del av Narvik; selvstendig 1884-1973)
1856 – Røst (i 1838 del av Værøy; skilles ut fra Værøy i 1928; selvstendig 1928 – i dag)
1857 – Værøy (i 1838 selvstendig; i 1928 ut Røst; selvstendig 1838 – i dag)
1858 (1874) – Moskenes (i 1916 skilles ut fra Flakstad; i 1964 sammenslåes med Flakstad igjen; i 1976 deles i to kommuner igjen: Moskenes og Flakstad; selvstendig fra 1916 – i dag)
1859 – Flakstad (i 1838 selvstendig; i 1916 skilles ut Moskenes; i 1964 sammenslås med Moskenes til Moskenes kommune, 1976 deles i to kommuner igjen Flakstad og Moskenes; selvstendig 1838-1963 og 1976 – i dag)
1860 – Vestvågøy (sammenslutning i 1963; består av kommuner som til dette tidspunkt var selvstendig: Buksnes, Hol, Borge og Valberg; selvstendig 1963 – i dag)
18601 – Buksnes (selvstendig i 1838; i 1919 skilles ut Hol; i 1963 – del av Vestvågøy; selvstendig 1838–1962)
1861 – Hol (i 1838 del av Buksnes; skilles ut i 1919 fra Buksnes; inngår i 1963 til Vestvågøy; selvstendig 1919-1962)
1862 – Borge (i 1838 selvstendig; i 1927 skilles ut Valberg; inngår i 1963 til Vestvågøy; selvstendig 1838-1962)
1863 – Valberg (i 1838 del av Borge; skilles ut fra Borge i 1927; inngår i 1963 til Vestvågøy; selvstendig 1927-1962)
1864 – Gimsøy (i 1838 en del av Vågan; i 1856 skilles ut fra Vågan; i 1964 inngår Gimsøy som en del av Vågan; selvstendig 1856-1963)
1865 – Vågan (selvstendig i 1838; i 1856 skilles ut Gimsøy; i 1918 skilles ut Svolvær; i 1964 inngår Gimsøy og Svolvær som en del av Vågan; selvstendig 1838 – i dag)
1866 – Hadsel (selvstendig siden 1838)
1867 – Bø (selvstendig siden 1838)
1868 – Øksnes (i 1838 selvstendig; i 1919 skilles ut Langenes; i 1964 blir Langenes en del av Øksnes; selvstendig 1838 – i dag)
1869 – Langenes (i 1838 del av Øksnes; skilles ut fra Øksnes i 1919; i 1964 blir Langenes en del av Øksnes; selvstendig 1919-1963)
1870 – Sortland (selvstendig siden 1838; del av Hadsel og Langenes (Holmgrenda) sammenslåes med Sortland i 1963)
1871 – Andøy (sammenslutning i 1964; består av kommuner som til dette tidspunktet var selvstendig: Andenes; Bjørnskinn og Dverberg)
18711 – Bjørnskinn (i 1838 del av Dverberg; skilles ut fra Dverberg i 1924; i 1964 blir Bjørnskinn en del av Andøy kommune; selvstendig 1924-1963)
1872 – Dverberg/Andøya (i 1838 selvstendig; i 1924 deles i Dverberg, Andenes, Bjørnskinn; i 1964 blir Dverberg en del av Andøy kommune; selvstendig 1838-1963)
1873 – Andenes (i 1838 del av Dverberg; skilles ut i 1924 fra Dverberg; i 1964 blir Andenes en del av Andøy kommune; selvstendig 1924-1963)
1874/1858 – Moskenes (i 1838 del av Flakstad; skilles ut i 1916 fra Flakstad; selvstendig; slått sammen med Flakstad i 1964; i 1976 Flakstad utskilt fra Moskenes igjen; fra 1916 – i dag)