Søk i arkiv

Arkiv i Nordland oppbevarer 15.000 meter med private, kommunale og fylkeskommunale arkiver. Mye av jobben vår er å hjelpe personer med å finne og få se i disse arkivene. Det finnes lover og regler for hva ulike personer kan få se, men det meste er likevel tilgjengelig for folk flest. 

Se mappen din/rettighetsdokumentasjon

Både privatpersoner, organisasjoner som representerer privatpersoner (advokat o.l.) og offentlige organisasjoner kan henvende seg til oss for å få innsyn i rettighetsinformasjon. Denne dokumentasjonen skal vise om det offentlige har utført de oppgavene de er pålagt å tilby deg som innbygger.

Privatpersoner kan enten be om innsyn i sine dokumenter gjennom å kontakte kommune/skole, eller henvende seg direkte til oss. Dokumentasjon kan for eksempel gjelde undervisning, sosialtjenester og helseomsorg.

Dersom du ber om innsyn på vegne av andre,  det foreligge en fullmakt fra den andre i forespørselen. Dette gjelder ikke arkivskapere (kommuner). 

Slik går du fram

 • Ta kontakt med oss elektronisk eller per post til Nordland fylkeskommune, fylkeshuset, 8048 Bodø. Vi tar ikke imot innsynsforespørsler som gjelder personopplysninger på telefon.
 • I henvendelsen på e-post må du oppgi:
  • Navn
  • Kontaktinformasjon
  • Hva man ber om innsyn i (f.eks. personalmappe fra xx kommune, elevmappe fra xx skole)
  • Hvilken periode det gjelder (f.eks. 1999–2001)
  • Du behøver ikke oppgi årsak til forespørselen.

Svar på henvendelsen sendes sikkert til den e-postadressen/postadressen som er registrert hos oss.

Arkiv i Nordland oppbevarer arkiv for Nordland fylkeskommune og de fleste kommunene i Nordland. Blant disse er rettighetsdokumentasjon som ikke er i administrativ bruk.  

Sjekk hva vi har i arkivene våre

 • På Arkivportalen kan du søke fram alle våre arkiv. Du kan sette opp flere søkekriterier. Arkivportalen har oppdaterte bruksanvisninger du kan følge. 
  Når du finner det du vil se i Arkivportalen, sender du inn en bestilling.
  Nordland er et langstrakt fylke og vi tilrettelegger for enklest mulig innsyn.
 • På Digitalarkivet kan du finne en oversikt over ferdigdigitaliserte arkiver. 
  Vi jobber kontinuerlig med å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkiv slik at du kan få se det fra din egen stue.

Det har vært mange endringer i kommunestrukturen i Nordland. Arkivene fra sammenslåtte og nedlagte kommuner finner du under dagens kommunenavn. Se oversikten over kommunedelinger og sammenslåinger her.

Ta kontakt om du lurer på noe vedrørende arkiv eller innsyn.

Lovverk 

Vi forholder oss til lovverket som er tilknyttet arkiv. 

Offentlighetsprinsippet

Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at alle kan få innsyn i offentlige arkiver. Folk har rett til innsyn i det offentliges/forvaltningens saksdokumenter, slik at man kan følge med på saksbehandling og administrativ avgjørelser. Det finnes likevel noen unntak. Ofte finnes det i rettighetsdokumentasjon sensitive personopplysninger som dermed er taushetsbelagt/klausulert.

Taushetsbelagte opplysninger

Alle kan søke om innsyn. Dersom arkivmaterialet inneholder opplysninger som er taushetsbelagt, kan man få avslag på en innsynsbegjæring. Selv om arkivet inneholder taushetsbelagte opplysninger, fins det to unntak: Partsinnsyn og innsyn for forskningsformål. Disse er regulert av lovverket.

Forvaltningsloven (fra §17)