Om Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland består av den fylkeskommunale arkivinstitusjonen Arkiv i Nordland med ansvar for fylkeskommunens arkiver og Nordlands privatarkiver. I tillegg har Arkiv i Nordland ansvar for organisasjonen Kommunalt Oppgavefellesskap Arkiv Nordland (KOAN).

Arkiv i Nordland er lokalisert på campus ved Nord universitet i Bodø, hvor institusjonen disponerer kontorlokaler og depotlokaler. 

  

Arkiv i Nordland/KOAN skal:

  • gi råd og rettledning til kommuner og fylkeskommunen i spørsmål om moderne arkivdanning.
  • gi råd og rettledning til kommuner og fylkeskommunen i spørsmål som knytter seg til informasjonsteknologi og arkiv.
  • arbeide for at eldre kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring.
  • drive innsamling, ordning, forvaltning og formidling av privatarkiver.
  • ta på seg arkivrelaterte oppgaver på prosjektbasis.