OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vågan kommune

Billy Jacobsen    

Navnet: Vågan er en direkte avledning av “Vagar” som antakelig var et gårdsnavn - vågene, vikene.
Beliggenhet: Vågan kommune ligger øst i Lofoten. Grenser i nordøst til Hadsel og Lødingen, i sørøst til Vestfjorden og i sørøst til Vestvågøy.
Folketall 2021: 9 670.
Utstrekning: 479 km2. 20,2 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Svolvær.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838. I 1856 ble Gimsøy kommune skilt ut. I 1918 ble Svolvær ladested (bykommune) skilt ut. I 1964 ble Gimsøy og Svolvær igjen lagt inn under Vågan kommune.
 

Anbefalt fjernsyn - med «Midnatsol på hvalfangst juni 1981»:

 

Anbefalt radio - programmet "Våre netter på Gåsbanken". Om hvalfangst. Ved Frank A. Jenssen, 1987:

 

Anbefalt radio - Hvalfangstpioner Ragnvald Dahl. Sendt 1937:

Anbefalt radio - smed John Lorentzen i Kabelvåg. Sendt 1946. Ved T. Bernhoft-Osa:

Anbefalt radio - Kong Haakon i Svolvær og Kabelvåg 6. juli 1946. Reporter: Leif Jensson:

Vågan kirke restaureres 2009

I 2009 ble Vågan kirke restaurert av konservator Heinz Kusch.

Vågan kirke

Vågan kirke sto ferdig i 1898 med hele 1200 sitteplasser. Kirken er en av de største trebygningene i Nord-Norge.

Vottvikane og vottesegnene

    "Håløygminne" 2-2016    Av Finn Myrvang

Vágar, mellomalderby og et urbant fiskevær i Lofoten

Vágar lå på Austvågøya i Lofoten. Arkeolog Reidar Bertelsen forklarer hva vi nå vet om stedet.     

Vágar - kortere versjon

Reidar Bertelsen om Vágar og hva vi pr 2022 vet om stedet gjennom arkeologiske utgravinger og historiske kilder. Reidar Bertelsen er professor emeritus i historisk arkeologi ved UiT, Norges arktiske universitet og professor II ved Museum Nord

Und i namn på øyar og halvøyar

    "Håløygminne" 3 og 4-2007, nyredigert   Av Finn Myrvang

Tørrfisk

Det store innsiget av gytemoden skrei (torsk) skjer nettopp mens tørkeforholdene i Lofoten er optimale.

Trollsteinen i Kjerkvågen ved Kabelvåg

Trollsteinen i Kabelvåg er et kjent kulturminne som ligger rett ved Lofotkatedralen og E10. Reidar Bertelsen er professor i arkeologi, og har jobbet mye med Kabelvåg-området. Han har skrevet følgende om Trollsteinen:  

Trollfjordslaget

Trollfjordslaget stod i 1890. Dampskip og større fartøy hadde stengt Trollfjorden for andre fiskere, og det kom til fysiske sammenstøt. I etterkant kom flere reguleringer av lofothavet på plass, blant annet oppdeling etter fiskeredskaper.      

Terje Johanssen

Lyrikeren Terje Johanssen (1942-2005) er født i Svolvær.

Tallause stadnamn?

  "Håløygminne" 2-2007   Av Finn Myrvang

Svolvær - Den livlige småbyen

Svolvær er en urban og koselig by i Lofoten.

Svinøya

Svinøya er ei øy i Svolvær. Her har det vært drevet handelssted og mye annen virksomhet i et travelt fiskevær.  

Sve – kva er det?

"Håløygminne" 1-2005 Av Finn Myrvang

Storvågan

  Storvågan ligger like ved Kabelvåg, i Vågan kommune, Nordland.    

Storstormen 1893

  25. januar 1893 blåste det opp til storm i Lofoten og Vesterålen. Havet var fullt av fiskebåter under Lofotfisket. Hele 130 fiskere mistet livet under storstormen. Arkiv i Nordland besitter arkiv etter hjelpefondet som ble opprettet etter stormen.

Småhvalfangst

Småhvalfangst langs nordlandskysten og i Barentshavet dreier seg for det meste om fangst av vågehval.

Skulpturlandskap Nordland i Vågan

  “Uten tittel” fra 1996 av kunstneren Dan Graham    

Samferdsel i Vågan

  E10 passerer gjennom Vågan, som ligger lengst øst av kommunene i regionen Lofoten. Og fra Svolvær, som er et knutepunkt for trafikk i området, bringer bussen deg på E10 gjennom hele Vest-Lofoten til Å - eller nordover til Fiskebøl og videre med ferje til Vesterålen

Rudolf Sundberg (1910 - 1970)

Rudolf Sundberg (1910 - 1970) fra Svolvær i Vågan komponerte 31 komposisjoner - for det meste dansemusikk. Hans arkiv befinner seg hos Arkiv i Nordland: En sommernatt der nord.

Ras i Kongsmarka

  7. mars 1956 omkommer de to maskinistene ved kraftstasjonen i Kongsmarka i Svolvær, da et snøras river med seg både kraftstasjonen og 12 hytter i området.

Ole Juul

Kunstneren Ole Juul (1852 – 1927) var fra ei bygd nær Henningsvær i Vågan.    

Ole Heide Aas

Ole Heide Aas (1863 - 1941) var lærer og forfatter fra Vågan. Han er mest kjent for historiene i Vett og Uvett.    

Ole Anton Sivertsen Moland - den siste som ble halshogd i Nord-Norge

Ole Anton Sivertsen Moland var den siste som ble halshogd i Nord-Norge. Han ble dømt for å ha forgiftet sin kone Serina Baardsdatter i 1861. Dødsdommen ble fullbyrdet i 1862.

Odd Helmersen

Kunstneren Odd Helmersen (1922 - 2012) kom fra Svolvær i Vågan, og malte det miljøet han levde i.  

Nordlandsbanken

Nordlandsbanken var en svært viktig drivkraft for nordnorsk næringsliv i over hundre år, og arkivet representerer en spennende kilde for forskere og andre interesserte. Arkivet etter Nordlandsbanken er ordnet og katalogisert av Arkiv i Nordland.

Naturen i Vågan

Vågan kommune i Lofoten har en fjellverden som få andre kan vise maken til.

Mann - ekte eller uekte?

Ordet mann er noko av det mest kvardagslege vi kan tenke oss. Vi er fortrulege med at det inngår i ei rekke samansette ord, som t.d. sjømann, styrmann, båtsmann og jungmann osv. Men no er jo dagens nordmenn i stor utstrekning blitt “landmenn”, det vere seg i yrke som postmann eller rådmann el.a.  "Håløygminne " 3-2013, nyredigert Av Finn Myrvang

Loven om Torskefiskeriet i Nordlands amt og Senjens og Tromsø Fogderier av 23de Mai 1857

Lofotraidet 04. mars 1941

Om kvelden 04. mars 1941 sendte generaloberst Falkenhorst (øverstkommanderende for de tyske styrkene i Norge) en rapport til Berlin om hendelsene i Lofoten tidligere på dagen . En kopi av rapporten finnes i Dag Skogheims arkiv her hos Arkiv i Nordland, og vi har hentet den fram og oversatt innholdet i den til norsk:

Lofotraidet

De første årene av andre verdenskrig kunne den tyske krigsmakten virke nesten uovervinnelig. Derfor kom det som en overraskelse, både på tyskere og nordmenn, da en kombinert norsk/britisk styrke med letthet tok seg inn til Lofoten 4. mars 1941.

Lofotfisket

Lofotfisket er et torskefiske som pågår om vinteren rundt øygruppen Lofoten i Nordland.

Lofoten og Vesterålen ungdomslag

Ungdomslagsbevegelsen startet på siste halvdel av 1800-tallet. Bevegelsen arbeidet for folkeopplysning, samhold og identitet. Ungdomslagene var enten frilynte eller religiøse. De var stort sett enige i det meste, bortsett fra spørsmål om livssyn.

Lofoten og Vesterålen foredagslag

Ungdomslagene i regionen arrangerte foredrag om ulike tema. En årlig oversikt ble sendt inn til Lofoten og Vesterålen foredragslag fra hvert enkelt ungdomslag

Lofoten og det samiske

"Namn og Nemne" 1998 Av Finn Myrvang.

Lemetspor – i namn i nord

    "Håløygminne" 2-2013, nyredigert   Av Finn Myrvang

Lars Erik Karlsen

Grafiker og billedkunstner Lars Erik Karlsen (1948 - ) bor i Svolvær. Han er mest kjent for sine fargerike lunde-motiver.

Landkom- eller Landkam-?

  "Håløygminne" 1-2018   Av Finn Myrvang

Kon(g)svika – kongeleg byrd eller kongeleg byll?

"Håløygminne" 1-2016 Av Finn Myrvang

Kirker i Vågan

Kirker i Vågan kommune

Jonny Larsen-saken

Jonny Larsen fra Svolvær var den eneste fra Nord-Norge som ble dømt til døden under rettsoppgjøret etter andre verdenskrig.

Jonny Larsen: De henrettet kameraten min

Knut Varberg fra Svolvær var barndomskamerat med Jonny Larsen, som ble henrettet etter andre verdenskrig.

Johan Arnt Bredesen 1859-1904 "Stor-Johan"

Johan Arnt Bredesen (12.06.1859 – 16.02.1904) er født på Olsneset i Kabelvåg. Familien flyttet til Alsvåg i Øksnes ca 1867, og siden bodde han der.  

Jack Berntsen

Visedikteren, artisten og kulturbæreren Joakim Jan Arild (Jack) Berntsen (14.oktober 1940 – 5. oktober 2010) er født i Kjøpsvik i Tysfjord. Han vokste opp i Hamarøy.  

Håkon Kyllingmark

Håkon Kyllingmark (1915-2003) er født i Honningsvåg, oppvokst i Svolvær. Hans mor var fra Island, faren fra Hamarøy.

Hjørdis Pettersen

Hjørdis Pettersen (1928 - ) drev småskala landbruk hjemme i Laukvik i Lofoten, mange år etter vanlig pensjonsalder.

Handelsstedsarkivene i Lofoten og Salten 1801 - 1970

Norges dokumentarv siden 2014.

Gunnar Berg

Kunstneren Gunnar Berg (1863-1893) kom fra Svolvær. Han studerte i Düsseldorf.

Gullvika

Gullvika under fjellet Vågakallen, like ved Henningsvær, Vågan i Lofoten.

Gjura, Geita eller Kjerringa?

    Landet rundt finst det fjell, berg, holmar og skjer så vel som elvar og bekkar som heiter Geita. Like gjengs er variantar av Kjerringa , så som "Kjerringa i båten" oppfor Kjerringstranda i Bø.   Av Finn Myrvang

Gisken Wildenvey

Forfatteren Gisken Wildenvey (1892-1985) ble født i Austnesfjorden, Vågan i Lofoten.

Følsvåg og Følstad

 "Bøfjerding" 1982, nyredigert  Av Finn Myrvang

Foten i stadnamn vide om land

  «Namn og Nemne» 1987   Av Finn Myrvang

Flag

  "Håløygminne" 4-1974, nyredigert   Av Finn Myrvang

Ellen Einan

Lyriker Ellen Einan (1931-2013) kom fra Svolvær. Hun ga ut 14 diktsamlinger.  

Dødsdom for hekseri etter bygdesladder

Karen Pedersdatter fra Kleppstad i Lofoten ble dømt til døden for hekseri. Men slapp unna i siste liten.

Den store linesaken

I løpet av 1700-tallet ble line tatt i bruk som fiskeredskap under lofotfisket. Enkelte mente lina skremte fisken, og ønsket den ikke velkommen på lofothavet. Konflikten ble løst ved en ny lov om lofotfisket fra 1816. Konflikten ble kalt "Den store linesaken".

Børra

  "Håløygminne" 1-2007   Av Finn Myrvang

Brudeforliset

”Brudeforliset” i Lofoten skjedde 23. oktober 1920. Elleve mennesker omkom.

Bonden som aldri var bonde

    "Håløygminne" 2-2019   Av Finn Myrvang

Blant handelsmenn og nessekonger

En viktig epoke i Nordlands historie, væreiersystemet, er godt representert i AiNs magasiner. Her er et lite dykk i historien, akkompagnert av bilder fra Nordlandsmuseet.

Anna Boberg

Billedkunstner Anna Boberg (1864-1935), svensk av fødsel, må regnes som en av foregangskvinnene for det kunstnermiljøet som etter hvert skulle komme til å utvikle seg i Svolvær.    

Anda og Anden

  "Håløygminne" 1-2006.   Av Finn Myrvang  

A/S Brettesnes, Brettesnes

A/S Brettesnes' arkiv befinner seg hos Arkiv i Nordland, og er et av i alt 23 arkiv som sammen er nominert til Norges Dokumentarv.

A/S Brettesnes, Brettesnes

A/S Brettesnes holdt til på Brettesnes øst for Svolvær. Her startet Norges første sildoljefabrikk, og stedet hadde direkterute til Newcastle i Storbritannia. A/S Brettesnes' arkiv befinner seg hos Arkiv i Nordland, og er et av i alt 23 arkiv som sammen er nominert til Norges Dokumentarv.  

1900-tallet i Vågan