Vensmoen hjelpepleierskoles arkiv donert til Arkiv i Nordland

Vensmoen hjelpepleierskoleVensmoen hjelpepleierutdanning/helsefagutdanning har utdannet mange helsefagsarbeidere de siste 30 årene. Den private videregående skolen på Røkland ble fra 1.1.2010 nedlagt og arkivet etter skolen er avlevert til Arkiv i Nordland.

Vensmoen Hjelpepleierskole ble etablert i 1975.  Skolen var en privat videregående skole, og eides av Nord Norges Diakonstiftelse (PDF, 17 MB). Vensmoen Hjelpepleierskole ble i 2008 omdøpt til Vensmoen helsefagutdanning og har drevet helsefaglig utdannelse fra 1975 og fram til nedleggelsen i 2010.  

Arkivet etter skolen er avlevert til Arkiv i Nordland. Det er ca 6 hyllemeter med papirarkiv. Her finnes skolens historie blant saksarkiv og elevmapper som nå tas vare på for ettertiden.