Sortland apoteks arkiv er kommet til Arkiv i Nordland

Trehus i tre etasjer med kjeller. Skifertak.  - Klikk for stort bildeSortland apotek. Ukjent Apotekarkivet er et av to arkiv som er avlevert fra Museum Nord, og er et lite arkiv på 0,6 hm. Det er et spennende arkiv, der deler av materialet vil være klausulert av personvernhensyn.

Den 1. juli 1914 åpnet Sortland apotek sine dører for publikum. Butikken holdt til i samme bygning som A/S Sortland Bok- & Papirhandel, og i nærheten av Sortland dampskipskai, meieri og telegrafstasjon. I utgangspunktet skulle apoteket fungere som filial til Stokmarknes apotek (kongelig resolusjon 30. sept 1913), men etter råd fra den farmasøytiske forening ble det besluttet at apoteket skulle drives som en selvstendig enhet. I den endelige bevillingen ble Sortland apotek pålagt å opprette en filial på Andenes. Dette resulterte i at Andenes fikk et medisinutsalg drevet i regi av Sortland Apotek.

Apoteker Sigurd Petersen ble ansatt som apotekets første bestyrer. Før han kom til Sortland hadde han en lengre periode vært ansatt ved Svaneapoteket i Kristiania og fungert som bestyrer ved Grimstad apotek.

Mann med briller og bart kledt i dress. Skjorte med høy stiver krage og slips - Klikk for stort bildeApoteker Sigurd Petersen Ukjent   

Arkivet etter Sortland apotek er på 0,6 hyllemeter og inneholder arkivmateriale for perioden 1916 til 1984. Arkivet inneholder hele 12 forskjellige arkivserier. Her finner vi blant annet: Korrespondanse, økonomiserier, personalbøker, gift og rusprotokoller osv. Deler av materialet vil være klausulert.

6 cm apotekarkiv på arkivhylla Ukjent