Radio Røst har donert arkivet til Arkiv i Nordland

Lokalradioen på Røst hadde sin første ordinære sending i 1988. Med sendinger gjennom 20 år får vi et unikt innblikk i hva som opptar røstværingene.

De første årene var det særlig ett tema som var gjenganger i sendingene: Fiskerikrisa. På slutten av 80-tallet ble det klart at torskefiskeriene sto overfor en ressurskrise. Mange år med overfiske etterfulgt av en stor selinvasjon førte til akutt krise i næringen. Denne krisen fikk stor betydning for en viktig fiskerikommune som Røst. Sentrale spørsmål ble heftig debattert: Hvordan skulle havets ressurser forvaltes? Hvordan skulle en komme seg ut av krisa uten at fiskere, næringsliv og lokalsamfunnet ble for sterkt skadelidende? Hvilket forvaltningsregime kunne sørge for at fiskebestandene ikke blir overbeskattet?

Myndighetenes svar på krisen var blant annet innføringen av fartøyskvoteordningen i 1990. Den nye ordningen innebar at fiskekvoter og retten til å fiske ble tildelt etter bestemte kriterier, fastsatt av sentrale fiskerimyndigheter. Innføringen av dette systemet har siden blitt stående som et tidsskille i norsk fiskeripolitikk og fiskerinæring. Det skjedde ikke uten motstand og debatt. Gjennom Radio Røst kan vi følge debatten fra et lokalt ståsted, og dermed få innblikk i hvordan en liten øykommune møtte denne krisa på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet.

Arkivet etter Radio Røst består av 754 kassetter og videobånd. Sendingene er fra perioden 1988-2008.