Arkivene etter Drageslipen AS er ferdig ordnet.

En viktig del av båtbyggerhistorien i Saltdal og Nordland er ordnet og bevart. Drageslipen AS med forløpere drev med båtbygging på Rognan i perioden 1907 til 2003. Arkivmaterialet fra Drageslipen dokumenterer utviklinga fra tradisjonelle fiskebåter til moderne stålfartøy.
Ferdigstillelsen av dette ordningsprosjektet dessverre ikke feiret på samme vis som skipsdåpene på Drageslipen: med lapskaus, kaffe og forlenget spisepause.
 

Arkivene etter Drageslipen AS berget seg i brannen i 1979

I 1979 brant store deler av Rognan sentrum. I brannen gikk mye dokumentasjon av båtbyggeriene tapt, men materialet fra den største og lengstlevende bedriften ble reddet. Drageslipen AS hadde også tatt vare på arkivene etter sine forløpere. Når Drageslipen AS la ned, ble arkivet liggende på lager og glemt.

Saltdal kommune overtok senere boet etter Drageslipen AS. I 2008 ble arkivet gjenoppdaget og det ble gjort avtale med Arkiv i Nordland om avlevering av arkivet for ordning og bevaring. I alt ble over 85 hyllemeter med materiale avlevert.  Etter avlevering sto arkivet på lager hos AiN i påvente av ledig ordningskapasitet og finansiering.

I 2012 søkte AiN Norsk Kulturråd om midler til «Bevaring av skipsindustriarkiv fra Saltdal», og fikk innvilget 150.000 kroner.

Omfattende ordningsarbeid for arkivet

Arbeidet med å fa dokumentene fra paller og inn i arkivhyller har vært utfordrende siden bare deler av seriene var intakte. Mye materiale måtte grovsorteres før det kunne ordnes. Etter endt prosess fordeler de tre bedriftene Johan Drage A/S, Saltdals Verftet A/S og Drage Industrier A/S seg på over 40 hyllemeter med ryddige arkivbokser.

Arkivene inneholder tegninger og foto av båtene som ble bygd her i tillegg til papirer vedrørende selve driften av slipen: Korrespondanse, personalmapper, møtebøker, tilbakemeldinger fra kunder, inventarlister og stempler.

Båtbygging i perioden 1907 - 2003

Båtbyggervirksomheten startet rundt 1907 som Johan Drages Baadbyggeri, og produserte stort sett fiskefartøy. Motoriseringa av fiskeflåten var i full gang og etterspørselen etter modernebåter var stor. Etter 1940 økte produksjonen av fraktefartøy, bilferger og større fiske- og fangstfarkoster. Fra omtrent 1960 ble båtene både større og produserte i stål.