Rotaryklubbene i Bodø: arkivene er katalogisert

Arkivene etter rotaryklubbene i Bodø er nå ferdig ordnet og katalogisert av Arkiv i Nordland (AiN). Materialet ble avlevert etter at de tre klubbene, Bodø Rotary, Bodø Øst Rotary og Bodø Mørkved Rotary ble slått sammen til en og samme klubb;  Bodø rotaryklubb, sommeren 2013. Etter dette er det to rotaryklubber igjen i Bodø: Bodø rotaryklubb og Bodø Sentrum rotaryklubb.

Det avleverte materialet bar preg av å være fra forskjellige klubber med dertil forskjellige rutiner. Mørkved rotaryklubb ble stiftet (chartret) i 1986 og var således den yngste av de tre klubbene. Denne hadde brukt et eget arkivsystem med arkivnøkkel levert av Rotary. Arkivet etter klubben på Mørkved er også det mest komplette. Arkivet etter den eldste av de tre klubbene; gamle Bodø rotaryklubb, som ble chartret i 1946, er det mest mangelfulle.  Dersom noen skulle ha noe arkiv og foto etter denne klubben må de gjerne ta kontakt med AiN.

Materialet fra klubbene består i stor grad av regnskap, korrespondanse, møteplaner og møtereferat. Rotaryklubber har møter på faste steder og tidspunkter hver uke, og disse møtene blir behørig referert av en nedsatt referatkomité. Klubbene ga også ut måneds- eller kvartalsbrev, som i tillegg til møtereferater inneholder relevant klubbstoff. Bodø Øst rotaryklubb har også et rikt bildemateriale i sitt arkiv.