Bodø Arbeiderparti avleverte arkiv til AiN

Bodø Arbeiderparti 1914-1989 klistremerke Arkiv i Nordland har mottatt arkivmateriale etter Bodø Arbeiderparti. Materialet daterer seg fra perioden ca 1920 til utpå 1990-tallet.

Partiet ble stiftet i 1914, bak stiftelsen sto sentrale personer fra flere lokale sosialistiske foreninger. Formålsparagrafen til partiet vitner om tro på partiets fremtid. Der het det blant annet:

”Bodø Arbeiderpartis formål er å samle alle i Bodø værende
foreninger, både politiske og faglige, ungdomslag og kvinneforeninger…

...spre sosialistiske opplysning å virke for arbeidernes
deltakelse i politiske og kommunale valg, å arrangere
møter og demonstrasjoner…
bistå det faglige landsforbund med opprettelse av fagforeninger.”

 Partiet eide sammen med kretspartiet Søndre Salten Arbeiderparti avisa ”Nordland Sosialdemokrat”. Avisa senere navnet til Nordlands Framtid og i 2002 fusjonerte med den borgeliga avisa Nordlandsposten og fikk navnet ”Avisa Nordland”

I 1920 ble partiet tilknyttet Nordland fylkesorganisasjon av det norske arbeiderparti (nåværende Nordland arbeiderparti). Etter kommunesammenslåing i 1966 mellom Bodø og Bodin slo partiet seg sammen med Bodin Arbeiderparti og fikk navnet Bodø/Bodin arbeiderparti. Navnet ble imidlertid raskt endret til partiets nåværende navn.

Om arkivet

Arkivet dekker partiets virksomhet fra 1920 ca. til 1990 –tallet. Materialet inneholder også enkelte arkivstykker fra andre arkivskapere som blant annet: Innstrand Arbeiderlag, Norges Kommunistiske ungdomslag, Rønnvik Arbeiderkvinnelag og Bodø Sosialistlag. Arkivet er på ca. fire hyllemeter og inneholder møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter.

Det er verdt å merke seg at deler av arkivmaterialet er avlevert til andre arkivinstitusjoner.

Arkivmateriale for perioden 1950 – 1970 er ved Statsarkivet i Tromsø (0,6 hyllemeter), mens møteprotokollene for perioden 1949 – 1959 er deponert ved Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek i Oslo (0,2 hyllemeter).