OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Flakstads fiskeméder bevart for ettertiden - "Médlaus mann er matlaus mann . . . "

Fiskeméder har blitt overlevert fra generasjon til generasjon i uminnelige tider. Médene er stedsangivelser på havet, basert på hva du kan observere i landskapet over vann. Médene kan fortelle hvor det finnes farlige undervannsskjær, gode fiskeplasser eller annen nyttig informasjon for en som ferdes på havet.

Hermod Torbjørnsen til rors i Rimfakse 2013 Ukjent

Hermod Torbjørnsen ønsket å fiske

Hermod Torbjørnsen (79) fant ut at det ikke var lett å få fisk utenfor Fredvang selv med GPS og ekkolodd. Det er ikke alle grunner eller steiner det står fisk under, og ikke alle ekkoloddvisninger av fisk gir god fangst. Dette resulterte i hefter med 55 registreringer av fiskemeder og fiskeplasser på yttersida av Fredvang.

Hermod er født og oppvokst på Fredvang, men flyttet fra øya for å gå skole i 17 årsalderen. Senere ble det mange år i læreryrket og i Telenor sørpå, inntil han ble pensjonist og tilbringer stadig mer tid på barndomsstedet.  I 2011 kjøpte han båten Rimfakse som han skulle drive litt hobbyfiske med. Det viste seg raskt at det ikke var så enkelt som en skulle tro.

 

Fisker Klaus Bakkejord 1969 Ukjent

Fra barndommen visste han at at kunnskap om méder var avgjørende, og av en tidligere fisker og venn fikk han to meder som skulle snu fiskelykken. Og det gjorde det. Dette ble starten til en undring og interesse for kunnskap om fiskemeder.

«Jeg forsto at dette er viktig kunnskap basert på årelang erfaring og kunnskapsoverføring. Og at det er viktig å bevare dette for ettertiden. Denne kunnskapen er i ferd med å gå i glemmeboka». Interessen for dette førte til at Hermod kom i kontakt med andre som hadde samme interesse.

 

Meder for "gryan sjø"

Innsamling av fiskeméder

Janken Myrland hadde i 1989 intervjuet en rekke gamle fiskere om stedsnavn i området, deriblant om fiskemeder. Fiskere som ble intervjuet var blant annet: Helge Nilsen, Klaus Bakkejord, Toralf Samuelsen, Bjørn Gjertsen. Intervjuene resulterte i heftet «Namn på yttersida i Flakstad». Dette dokumentet fikk Hermod tak i et eksemplar av.

 Tolkning av fiskemédene fra båt

Det viste seg raskt at det var vanskelig å finne medene uten en rekke tilleggsinformasjon. For å tolke det gamle dokumentet var det nødvendig med omfattende kunnskap om navn på fjellformasjoner og meder.

« Ole Nygård, med sin omfattende og detaljerte kunnskap på området, ble en nøkkelperson for å kunne forstå og bruke disse gamle opptegnelsene.»

Ole og Hermod satte i gang arbeidet med å registrere siktepunkt på fjell, knauser og skjær og ta bilder av disse slik at medene kunne visualiseres i heftene som ble laget.  De måtte i båt og ut på havet for å få denne dokumentasjonen på plass.

Ole hadde også kjennskap til flere meder som ikke var med i det gamle dokumentet. Disse ble også tatt med i den illustrerte dokumentasjonen som nå ble laget.

Utenfor Flakstad finner du fiskeplasser med navn Gryan, Sjurskallan, Revva og Sjemtet. Hvor gamle disse fiskeplassene er vites ikke. Det er imidlertid kjent at meder har vært i bruk fra 700 tallet og fram til moderne tid, og at selve ordet "méd" kommer fra gammelnorsk.

 

Flakstadøya sett fra Råsan februar 2013 Hermod Torbjørnsen

 Hermod forteller følgende om en samtale han hadde med Ole:

« De gamle fiskerne hadde bare kompass, meder og egen erfaring til hjelp for å finne fiskeplassene. Men de utviklet "indre bilder" i hodet som kart over havbotnen der ute, med sine knauser, fjellhyller, djupe daler og bratte stup.»

For oss som er vant med GPS og ekkolodd er dette imponerende.

Hermod har nå avlevert materialet til Arkiv i Nordland for oppbevaring slik at denne informasjonen ikke skal gå tapt for ettertiden.