OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Brasen

  Av Finn Myrvang

Brasen |''brās'n| er eit stadnamn som går att fleire stader, langs kysten især: Brasen på Steine i Vestvågøy er ein lett kuven holme, og i Røst ligg buplassen Brasen ut mot ein odde, ein langvoren og lett kuven haug det og. Nokså lik på skap er Brasen ytst på eit nes ved ved Mårnessjøen i Gildeskål, men også ein plass under garden Gransbråten i Eidskog heitte før Brasen, no Braserud: Det er tett ved svenskegrensen. Naturleg er å sjå etter ein tilsvarande formasjon i landskapet i det tilfellet med, og då er Braserud­knatten den som peikar seg ut.

For å få inntrykk av korleis ein slik brase ter seg i profil kan vi oppsøke Brashamna (kvensk Praashamina) i Kjøfjorden i Sør-Varanger, med gamle tufter og ein kvalbak-likande bergformasjon:

 

Brashamna var òg pomorhamn, men rikshistorisk interessant framfor andre hendingar er at sommaren 1825 møttest den norske obersten Jean Henri Spørck og den russiske oberstløytnanten Valerian Galamine i Brashamna og laga utkastet til avtale om korleis grensene i fellesterritoriet dei to landa imellom skulle vere. Avtalen vart traktatfesta i St. Petersburg i mai året etter.

Brasøya i Herøy på Helgeland har ein langvoren og avrunda, låg haug som liknar den i Brashamna. Like «moderat» avrunding har Braseberget i Eigersund og Braseberg i Valle i Setesdal, endå dei elles er langt meir ruvande enn dei før nemnde lokalitetane. I Brasdalen i Kvinesdal, omtrent midt mellom Brasdalsenden og Brasdalstjødn, ligg det ein åshump som har tilsvarande form. Førebels veit vi ikkje kva namnebakgrunn dei svært ville Brasråstindan[1] i Flakstad i Lofoten har. Derimot kan namna Brasfet i Ullensvang og Brasfetåi i Vinje forståast sekundært til den slakt runda Brasfetnuten midt mellom dei to bygdene – primært *Brasen i det tilfellet og?

Fotnoter:

[1]rettare Brasrå-tindan?