OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Bonden som aldri var bonde

 "Håløygminne" 2-2019

 

Av Finn Myrvang

Når norsktalande overtar samiske stadnamn, skjer iblant det vi kunne kalle falsk gjenkjenning. Det  går ut på at samiske terrengord blir vridd i retning av norske ord som slumpar til å likne, men ikkje har noko med terreng å gjere. Det samiske namneelementet overlever då i forvridd form. Eitt døme er nordsam. bovdna (open o) «tuve; liten haug i myr» mm., sørlegare former bovna, bovne står for «lågt, snautt berg», ev. «liten fjällklimp, som en kägla» (Qv nr. 103). Det siste er treffande for Bon­hammaren i Bø (Nordland), men eigentleg finn vi over heile landet høgdeformasjonar av liknande skabelonar. Skrivemåten er oftast eit lydrett Bon-, men litt for ofte ser vi det «retta» til Bond(e)-. 

Bonen heiter ein gammal tilror for Andenes, tydelegvis etter eine médfjellet, det tuveforma ca. 500 m høge Litlehornet, sam. Unnačoarvaš, innom Inner-Aun i Harstad. Bonen heiter òg ein rundvoren fløholme på Vindstad i Moskenes, medan Bonden ved Tverrsundet i Gildeskål er ei dryg fjelltuve. I Lurøyfjellet finst ein åshump Bonen, og Bonden i Kongsberg og i Kristiansand er nokså ruvande ås­ar, likeins Bondåsen på Tynset. Bondehaugen ved Bondevika i Kvinnherad er særs rund, medan den ved Bondevika i Gloppen er meir avsniska av vegbygging.

 

 

 

I nordsamiske stadnamn tyder bovdna tuve, hump eller haug, både som første- og sisteledd. Ganske ruvande er Stuorabovdna = Stortuva i Ullsfjorden, jf. Stoerrebåvne i Hattfjelldal, Laedtiebåvne i Meråker og Liejpiebåvne i Tydal; også som namn på nokså store åsar er sørsam. -båvne vanleg nok. Termen boune (les båone, båvne) finst òg definert såleis: «lägre, begränsade, torra, delvis skoglösa bergspartier, i regel vid trädgränsen» (Bertil Wiinka 1986). Så i Storfjell-området i Södra Lappland.

Nordsamiske er namna Bovdnagieddi «tuve-eng» og Bovdnajeaggi, sml. jeaggebovna «myr-tuve» frå Ofoten. Dette blir andre stader fornorska til Bonjorda og Bonmyra, og namneforma Bondalen finn vi over heile landet, så å seie

Som usms. øynamn er vel *Bov(d)na ukjent i samisk, men Bonøya i Lebesby, Hammerfest, Bjarkøy og Vikna har iallfall ordet som fornorska førsteledd. Alle har dei fleire humpar. Samanlikningsvis kjenner vi heller ikkje noko norsk øynamn *Tuva, derimot Tuvøya tre stader i Vega. Eit særtilfelle er at Lebesby har ein ås kalla Miekta «grastuve», men i Karlsøy er dette namn på ein holmegruppe der den største holmen er tuveforma. I sørsamisk kan åsar og fjell kalla Båvne vere éi rund «tuve», men i Vilhelmina, Røyrvik og Jemtland kan det nok vere tale om lokalitetar med fleire humpar.

Noko for seg er metamorfosen som har skjedd i namnet på ein rundvoren myr-rabb på Straumnes i Gimsøy i Vågan: Sam. njáhcebovna tyder «høg grasgrodd myrtuve», men vart til Jarsponen for di norsktalande tok førsteleddet Njáhc- for å vere Jar-s- og oppfatta -s- som framlyd i sisteleddet, slik vart også -s/b- til -sp-. Vel var «jar[n]sponen» snålt som namn på ein hump, men gav i det minste ei slags meining. Ikkje så med *bon-a eller *spon-a. I baktanken duppa nok òg kjøkkenreiskapen dei kallar sasponen; i Bliksvær utanfor Bodø har dei forresten eit skjer kalla så. Eit ukjent hokjønnsord *bon-a el.l. som namn på ein rabb ville inga meining ha, norsk dativ -bonen kunne derimot passere.

Variantar av det omtalte samiske ordet for «tuve» – ser bort frå at vi iblant finn det med framlyd p – gir med tilnærma lydrett skrivemåte flg. liste: nordsam. båvdna, lulesam. båvna, båvnå, pitesam.[1] båvdnå, malåsam. bavdna, i sørsamisk elles bavna (Jemtland), for øvrig båvnè (i nordlege område) og bavnè (i sørlege) – men så langt nord som i Vilhelmina er begge dei to siste formene registrerte. 

At former som desse har vid utbreiing i samiske stadnamn er ein ting, innslag i presumptivt norske stadnamn er eit spørsmål for seg. Norske namnegranskarar som gjerne vil halde tankar om samisk påverknad utanfor når dei søker etter ei truverdig forklaring på Bon(de)-namna får det ikkje enkelt! Før i tida fanst matrettar med fantasifulle namn som arme riddere, tilslørte bondepiker og forloren hare, så kanskje kunne overskrifta heller vore «forloren bondeknold»?

Fotnoter:

[1]Basert på den pitesamiske frasen båvvdnå gaskajn 'mellom tuvene' .