OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Håkon Kyllingmark

Håkon Kyllingmark (1915-2003) er født i Honningsvåg, oppvokst i Svolvær. Hans mor var fra Island, faren fra Hamarøy.

Satt bort

Håkon var bare året gammelt da faren plutselig døde. Med tre små barn, Håkon yngst, kan ikke mor Sigridur klare seg alene i Honningsvåg.
Barna ble satt bort til slektninger, Håkon kommer til besteforeldrene i Kjukkelmarka i Hamarøy. Der får han noen gode barneår, i trygghet og kjærlig omsorg.

Til Svolvær

Noen år senere gifter Sigridur seg med Randor Tindberg i Svolvær. Og så snart hun kan hentet hun barna til seg.
For Håkon ble det et møte med en ny verden. Fra den isolerte Kjukkelmarka til metropolen Svolvær der det krydde av liv vinterstid.

Satser militært

Håkon tok eksamen på middelskolen, og søkte seg etter hvert inn på befalsskolen for Hærens artilleri i Oslo. Men etter en tid valgte han heller å satse på en gjerning som flyver. Etter et halvt års opplæring på Kjeller kunne han stolt feste flyvingen på uniformen.
 

Anbefalt radio - Håkon Kyllingmark i samtale med Frank A. Jenssen, 1985:

I krigen som flyver

Så kom krigen. Med sitt Fokker-fly deltok han i kampene mot Tyskland både i Gratangen og senere i Narvik-området. Han opplevede til og med å bli skutt ned, men overlevde på en nesten mirakuløs måte.

Hjem til Svolvær

Det bar hjem til Svolvær etter at de norske styrkene fikk ordre om å legge ned våpnene 10. juni. Det gikk ikke mange ukene før han kommer med i motstandsarbeidet i Milorg. Det førte til at han ikke mindre enn tre ganger i løpet av de første tre krigsårene ble arrestert. Gestapo vistte tydeligvis ikke hvem de har slått klørne i for han ble hver gang sluppet fri etter noen dager.

Til Sverige

I 1943 kom det illevarslende meldinger om at han igjen var i søkelyset hos tyskerne. Han reiste til Oslo, formelt for å gå på Brannskolen. Noen dager senere krysset han grensen til Sverige.
Det er fra svensk territorium han under krigen gjorde sin største innsats. Han ble satt til å bygge opp hemmelige baser lengt nord i landet - de såkalte Sepal-basene. Det var vanskelig å skaffe nok våpen og utstyr. Han kom seg over til London, der han klarte å skaffe nødvendige forsyninger.
Da krigen gikk mot slutten vinteren 1945, var vi Håkon Kyllingmark på en av Sepal-basene i grensetraktene mellom Nordland og Troms. Og da tyskerne omsider kapitulerte 8. mai, fikk han ansvaret for å organisere overgivelsen av de tyske styrkene i Troms, samtidig som han tok seg av frigivelsen av fangene fra de mange leirene tyskerne hadde opprettet.

Fredstid

Det vlr fred i landet og Håkon Kyllingmark kom hjem til Svolvær.  I de første fredsårene kombinerte han agenturvirksomhet med stillingen som områdesjef i Heimevernet.

Lokalpolitiker

Som medlem av Unge Høyre ble han ved det første valget etter krigen valgt inn i kommunestyret i Vågan. Det ble starten på en lang og bemerkelsesverdig politisk karriere. I Nordland Høyre merket man seg den unge svolværingen - han måtte da være moden for større oppgaver!

Stortinget

Han ble valgt inn på Stortinget i 1953. Det skulle vise seg å bli et opphold som skulle vare i sju perioder - helt fram til i 1981. Han markerte seg tidlig som en uredd talsmann for landsdelen han kom fra. Han var naturligvis opptatt av spørsmål som berørte Forsvaret, men likeså mye av utviklingen av kommunikasjoner og næringsutvikling i det nordlige Norge.

Forsvarsminister

Etter at landsfaderen Einar Gerhardsen og hans arbeiderpartiregjering måtte gå av på bakgrunn av Kings Bay-saken i 1963, kom de borgerlige partiene til makten. Håkon Kyllingmark ble utnevnt til forsvarsminister, men får ikke gjort så mye i den knappe måneden regjeringen Lyng styrte Norge.

Samferdselsminister

Han fikk en ny sjanse ved Kongens bord etter valget i 1965 der det blir borgerlig flertall, og Per Borten fra Senterpartiet blir statsminister. Kyllingmark ble utnevnt til samferdselsminister, og denne gangen fikk han god tid til å sette ut i livet mange av sine visjoner. I seks år bestyrer han dette tunge departementet. Blant store og små samferdselssaker fra denne perioden, er det vel åpningen av en rekke kortbane-flyplasser, de såkalte “Kyllingmarker”, som han huskes best for.