OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Jakob Jenssen Anderssen

Fra det atskillig mer gjestmilde Brevik i det sydlige Norge, gikk en ung mann i land i Svolvær i 1877. Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921) hadde fått sitt første kall som prest i Vågan. Med seg hadde han prestekjole, bibel og salmebok.

Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921) var prest og salmedikter. - Klikk for stort bildeJakob Jenssen Anderssen (1850-1921) var prest og salmedikter.

Leste samisk

Han hadde forberedt seg godt, og hadde studert samisk, for det var til Finnmark han egentlig ville. Men så ble det ett år i Vågan før han 29 år gammel ble utnevnt til sogneprest i Evenes i Ofoten.

Byrdefullt prestegjeld

Evenes var den gang et uveisomt, fattig og byrdefullt prestegjeld, med store religiøse motsetninger. Særlig var fattigdommen stor blant samene i markbygdene, nå fikk menneskene der oppleve en prest som en god og forståelsesfull venn.

Allsidig

Det skulle snart vise seg at den nye sognepresten var et allsidig menneske. Som vanlig var på den tid hørte det også en jordvei til prestegården. Gården ble etter hvert til litt av et mønsterbruk.
Sogneprest Anderssen fulgte godt med i tidens nyvinninger, han skaffet seg både bedre fe og moderne landbruksredskaper. Ja, han var litt av en foregangsmann både her og ikke minst i det politiske liv i kommunen.

Presten ble ordfører

I 25 år var han ordfører i kommunen, samtidig som han nedla et stort arbeid som fattigforstander i bygda. Det sies om ham at han hadde et usedvanlig stort hjerte for de fattige, at hans hjerte blødde når han møtte den nakne elendighet.

På Stortinget

Etter å ha møtt på Stortinget i korte perioder, ble han innvalgt som fast medlem for Nordre Salten i perioden 1900 - 1903. Her viste han igjen sitt romslige sinnelag da han som den eneste av Stortingets geistlige stemte for at det skulle opprettes menighetsråd.
For dette var et vedtak som slett ikke var populært blant prestene og den høyere geistlighet.

Pådriver for Ofotbanen

Sogneprest Anderssen hadde en finger med i så mye. Han var en av pådriverne for byggingen av Ofotbanen til Narvik, han interesserte seg også sterkt for å få i gang gruvedrift både i Bjørkåsen i Ballangen så vel som å få utnyttet jernmalmen i Bogen.
Da var det kanskje ikke så rart at han i nesten 20 år, frem til sin død i 1921, var formann i Ofotbanens tilsynsutvalg. Og en umåtelig populær person i den nye malmbyen Narvik.

Også i Steigen prosti

Men først og fremst var Jakob Jenssen Anderssen prest - og etter hvert også prost i Steigen prosti. Det første han gjorde da han kom til Evenes var å konfirmere alle som var blitt tilbakevist på grunn av manglende kristendomskunnskap.
Den eldste skal ha vært 26 år da han sto for presten, - foran dette harmoniske og engasjerte mennesket, som hadde slik omsorg for sine sognebarn.

Salmedikter

Midt opp i alle sine gjøremål, både som prest og samfunnsbygger, fant han også tid til litterære sysler. Kanskje var det hans måte å avreagere på, å samle ny styrke når han satte seg ned og skrev salmer.
Ikke mindre enn 700 kom fra hans hånd! Her et eksempel på et vers fra en salme han skrev til 3. søndag etter påske:
Stille, stille: Herren beder,
Knæl, o knæl andægtig ned!
Han, som oss til himmelen leder!
her for oss bereder sted.
Til sin Fader og til vor
for sig selv og os han gaar,
løfter i sin bønn herneden
os med sig til herligheten.

Ridder

For sin store innsats både på det politiske og sosiale plan skulle det nesten bare mangle at han ikke ble utnevnt til ridder av St. Olavsorden.

Prest i Ofoten i 43 år

Da Jakob Jenssen Anderssen lukket sine øyne i Evenes prestegård i 1921, hadde han virket som prest i Ofoten i 43 år.