OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tengelfjord skolekrets: Barn i arkivene

Tengelfjord skolekrets lå i Hadsel kommune på Hinnøya. Skolekretsen var i drift i perioden 1874 til 1983. De første årene foregikk undervisningen for elevene i Tengelfjorden i privathjem, og fra 1895 i eget skolebygg. Da kretsen ble lagt ned, ble elevene overført til Digermulen skole i Vågan kommune.

Elevene ved Tengelfjord skole 1874 - Klikk for stort bildeElevene ved Tengelfjord skole 1874

Gårdene i kretsen

Elevene fra Langnesvik, Raften, Tengelfjorden, Langnes, Kongselv, Kongsmark og Ingelsfjord hørte til Tengelfjorden skolekrets. Da skolen på Ulvøy ble lagt ned ble elevene overført til Tengelfjord skolekrets.

Omgangsskole

Den første skolen var en omgangsskole. Læreren vekslet mellom skolekretsene Tengelfjorden, Tennstrand og Helgenes og roterte mellom kretsene etter to uker.

12 ukers skoleår

I 1874 var det 42 skolepliktige elever i bygda. Den gang møtte de til undervisning hos Ole Ellingsen, som lånte ut skolelokaler på sin gård. I begynnelsen var skoleåret 12 uker for alle klassetrinn. Hver skoleuke var 6 dager lang, siden lørdag også var skoledag.

Fra 1910 ble skoleåret forlenget til 15 uker for de eldste elevene, og fra 1915 ble det 14 uker for alle elevene i storskolen.

Skoleåret ble stadig forlenget og skoleåret 1948/1949 var på 18 uker. Året etter var skoleåret 19 uker fram til 1963. Skoleåret 1963/1964 var på 22 uker. I 1968 økte lengden på skoleåret enda en gang, og ble til 38 uker. De yngste klassene hadde 31 uker.

 

Timeplan 1874. Fagene er bibelhistorie, bibellesing, skriving, lesing, regning og sang. - Klikk for stort bildeTimeplan 1874. Fagene er bibelhistorie, bibellesing, skriving, lesing, regning og sang.

   

 

Fri på lørdager

Da skoleåret økte til 38 uker, fikk samtidig elevene fri på lørdager. Tengelfjord skolekrets er blant dem som får prøve ut lørdagsfri før det ble innført på landsbasis. Fra 1973 endres grunnskoleloven og alle elever får fri på lørdager.

Skoleåret 1971/1972

I 1971 en var Tengelfjord skole fremdeles en to-delt skole. Det vil si at den hadde to klasser, med elever fra 1. til 7. trinn. 1.-4. gikk i førsteklassen, mens 5. – 7. utgjorde andreklassen. 

Glimt fra skoletiden

Skoleprotokollene fra Tengelfjord skole forteller om karakterer og fravær, men innimellom sidene for 1971-1972 lå løse ark som gir litt ekstra farge til fortellingen om skolehverdagen. 

 

 

 

Naturvernblues

Elevene ved Tengelfjord skole lagde i 1971 en naturvernblues etter ei naturvernuke.

Blues og bilder ble delt med to aviser og resulterte i to oppslag, som siden ble limt på papp-plater for oppheng på skolen.

Siden fant papp-platene veien inn i skoleprotokollen, som ble levert inn til Arkiv i Nordland.

Artikkel i «Vesterålen»

Ved Tengelfjord to-delte skole i Hadsel har elevene nylig avsluttet en naturvern-uke. Undervisningsopplegget som ble fulgt er utarbeidet av elevenes lærer, Anton Myhra, og som tidligere nevnt i vår avis har skoledirektøren i Nordland sendt Myhras opplegg til alle skolene i fylket som supplement til et tidligere utarbeidet forslag til undervisning i naturvern.

Elevene ved Tengelfjord har i løpet av den uken aksjonen varte tatt for seg naturvern i den videste forstand, og på programmet har således stått alt fra riktig kosthold til ukontrollert hytte-bygging. Man har brukt elev-arbeider, plakater, bilder og avisutklipp til å innrede et naturvern-rom ved skolen, og her har man også samlet et lite bibliotek med litteratur om naturvern. Videre har man vist filmer, laget arbeidsbøker og hatt diskusjoner om de mest sentrale emner innen naturvern-arbeidet i dag.

Som et bevis på hvor engasjert elevene er blitt av forurensnings-problemet brinder vi et dikt som elevene i de tre øverste klassene har forfattet og som de har kalt «Naturvern-blues»:

Ja, nå vil vi verne vår natur,
Søppel i skogen gjør oss veldig sur.
Møter vi natur-svinet der vi går,
Løfter vi neven og slår.

I fjæra flyter det så mye rart,
Plastposer, flasker og tomme fat.
Oljesøl griser til kysten vår,
Trivselen minker hvert år.

Lufta vi puster i må være ren,
Ellers så dør vi en etter en.
Rense-anlegg, det må fabrikken ha
Ellers går det ikke bra.

Kroppen vår må være sunn og sterk.
Tobakk og alkohol er no’ herk
Loff med sirup vil vi ikke ha,
Bare knekkebrød hver da’.