OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Husby handelssted på Tomma

Husby gamle handelssted og storgods ligger på øya Tomma, i Nesna kommune i Nordland.

NESSET på Husby, det gamle handelsstedet på Tomma i Nesna med bygningsmasse fra 1700-tallet. Foto fra Lillegaardsamlingen, Helgeland Museum. - Klikk for stort bildeNESSET på Husby, det gamle handelsstedet på Tomma i Nesna med bygningsmasse fra 1700-tallet. Foto fra Lillegaardsamlingen, Helgeland Museum. Ukjent

Etableringen av handelsstedet skjedde på 1700-tallet, i en periode da mer enn 200 handelssteder langs kysten av Nord-Norge vokste frem. Men det hadde foregått handel på Husby siden 1600-tallet.

Gjestgiveri

I 1776 etablerte Ebbe Christensen Maas (1723-1780, forøvrig født på Sømna), gjestgiveri på Husby.
Etter ham, i 1785, bygde den nye "Herren" av handelsstedet, Anders Christensen (1751-1821), stedets prektige og rikelig utstyrte første hovedbygning.

Giftet seg med enken

Anders Christensen kom fra Meløy, og hadde giftet seg med enken etter Ebbe Maas, den 25 år eldre Gidsken Marie Buschmann; og innlemmes dermed i eierskapet til Husby.
Og med hans inntreden dreier handelsstedets utvikling seg også i retning oppkjøp av gods og utvikling av egen storgård.

Fredrik Christensen og Anna Catharina Bernhoft - Klikk for stort bildeFredrik Christensen og Anna Catharina Bernhoft Ukjent

Sønnen overtar

Da Gidsken døde, i 1797, giftet Anders Christensen seg med den 29 år yngre Anna Catharina Bernhoft, prestedatter fra Nesna, som han fikk åtte barn med, deriblant Fredrik, som overtok virksomheten i 1837.
I årene som gikk siden farens død, i 1821, og frem til Fredrik Christensen overtok i 1837, var det enken, Anna Catharina Bernhoft, som hadde hovedansvaret for driften. Og som hadde fortsatt med gårdsoppkjøp omkring på Helgeland.

Anbefalt fjernsyn - fra Husby på Tomma i serien "Strandhogg på Helgeland" i 1973:

 

Nok en arving

Fredrik giftet seg med Laura Elisabeth Bruun, kjøpmannsdatter fra Tromsø. Paret fikk fem barn, og i 1869 overtok eldste sønn, Anders Christensen d.y. (1840-1901), eierskapet på Husby.
Anders Christensen d.y. giftet seg først med Johanna Coldevin, datter av godseieren på Dønnes gård i Dønna, noe som ga husbygodset et rikt tilskudd av leilendingsbruk (dvs små bondebruk som leide jord hos større godseiere), de fleste av disse i Nesna, men også i Meløy, Rødøy og Lurøy.

Giftet seg på nytt

Da Johanna døde, i 1890, giftet Anders Christensen d.y. seg med Nathalie Finchenhagen; opprinnelig fra Christiania.
Mot slutten av 1800-tallet bygde han ny godseierbolig, en villa i sveitserstil, på en høyde på Husby; etter hvert med herligheter av planter, trær og promenadestier.
 

Fiske og jektefart

Handelen på Husby omfattet blant annet deltagelse i lofotfisket. Og eieren, handelsmann og godseier, hadde en periode fire jektefartøyer til å frakte tørrfisk og andre varer til og fra Bergen.
 

Solgte handelen

På slutten av 1800-tallet forpaktet Anders Christensen d.y. bort den delen av eiendommen på Husby som omfattet bebyggelsen ved sjøen, kalt Nesset; det vil si de opprinnelige bygningene på handelsstedet - og handelsvirksomheten knyttet til disse.
Sjøl konsentrerte han seg fra dette tidspunktet om jordegodset, og hovedgården på Husby.

Storgods

Husby på Tomma var alene en betydelig landbrukseiendom; på det meste med 400 mål dyrket mark.

NESSET og handelsstedet på andre siden av vika, slik det fortonte seg fra Gåsvikhaugen i 1950. Foto fra Lillegaardsamlingen, Helgeland Museum. - Klikk for stort bildeNESSET og handelsstedet på andre siden av vika, slik det fortonte seg fra Gåsvikhaugen i 1950. Foto fra Lillegaardsamlingen, Helgeland Museum. Ukjent

Eiendommen omfattet også en rekke husmannsplasser på øya. Og husmennene hadde gjerne kontrakter om arbeidsoppgaver på storgodset.

KAIA PÅ NESSET: Husby var et viktig handelssted på Helgeland, så lenge havet ennå var viktigste ferdselsåre. - Klikk for stort bildeKAIA PÅ NESSET: Husby var et viktig handelssted på Helgeland, så lenge havet ennå var viktigste ferdselsåre. Ukjent

Dør i selskap

Anders Christensen d.y. døde i 1901 av hjertestans under et juleselskap hos den kjente handelsmannen Lars Aagaard Meyer i Mo i Rana.
Og godseieren ble, som sin far, gravlagt ved Dønnes kirke.
Etter dette sørget enken Nathalie for at det ble reist et privat kapell på tunet til husbygården. Dette ble vigslet i 1905.
 

Storhetstida over

Gradvis, etterhvert som frakt av både mennesker og gods innpå 1900-tallet flyttes fra sjø til land, mistet Husby sin betydning som handelssted. Men det er fortsatt liv og røre på handelsstedet da ei ulykke brått og brutalt slår ned.
 

ET TRISTE ENDELIGT: Nesset, kjernen av handelsstedet Husby, ble flammenes rov høsten 1951. Bygningsmasse, den eldste delen trolig fra 1600-tallet, ble lagt i aske. Foto fra Lillegaardsamlingen, Helgeland Museum. - Klikk for stort bildeET TRISTE ENDELIGT: Nesset, kjernen av handelsstedet Husby, ble flammenes rov høsten 1951. Bygningsmasse, den eldste delen trolig fra 1600-tallet, ble lagt i aske. Foto fra Lillegaardsamlingen, Helgeland Museum. Ukjent

 

Ødelagt av brann

Dette skjer i 1951. Eivind Swendsen er da handelsmann på Nesset, der den opprinnelige handelen på Husby altså har sin opprinnelse; og hvor de eldste bygningene antagelig hadde opprinnelse fra 1600-tallet.
Det er formiddag 26. september, flere sildebåter ligger ved kai, og mange mennesker er i gang med å salte sild. Plutselig bryter det ut brann i ei av bryggene. Folk strømmer til med vannbøtter for å slukke, men det er fånyttes i den eksplosive brannen, som sannsynigvis skyldtes eksplosjon i et lysaggregat.
   
De gamle trehusene og kaianlegg blir snart flammenes rov.
Hovedbygning, forretningsbygg, bryggehus - minst sju bygninger - alt i aske.
 

Uerstattelig

Dermed var også det siste av de gamle handelsstedene i Nord-Norge fra denne tiden som fremdeles hadde all den opprinnelige bebyggelsen intakt, for all tid borte.
 

Gidtske overtar jordgodset

Enken etter Anders Christensen d.y., Nathalie Christensen, giftet seg i 1910 med pastor Karl Gidtske, som hun møtte i Trondheim.
 

Ut av familien

I 1944 overtok sønnen til Nathalie og Karl, Kaare Gidtske, som sammen med sin kone Kirsten Gidtske (født Jakobsen) drev husbygården frem til 1974 - da de solgte den ut av familien, til Jan Holby.
På denne tiden var det meste av landbrukseiendommer utenom selve hovedgården på Tomma, forlengst solgt unna.
-Da ingen av barna våre ønsket å overta og bli bønder, så vi ingen annen utvei enn å selge. Selv var vi ikke kapable lengre til å drive gården, og til å holde eiendommen i hevd, sa Kaare Gidtske til NRK i 1974.
På 1990-tallet solgte Holby gården til daværende forpakter på Husby, Ernst Nordvoll.

Fiskeoppdrett på Nesset

Etter brannen i 1951, bygde familien Dahl ei brygge på Nesset til handel; men flyttet senere virksomheten lengre inn på øya.
Senere ble det oppdrettsvirksomhet på Nesset.

Kilder:

  • Jordegods og storgårder i Nordland (Axel Coldevin)
  • Husby, handelssted og jordegods (Ann Kristin Klausen)
  • NRK'