OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

1900-tallet i Ballangen

Utvalgte hendelser fra Ballangen perioden fra 1900-1999:
1900: Ballangens Meieri som ble stiftet året før kom i produksjon. Det ble konkurs fire år senere.
1900: Tre konfirmanter omkom da båten kullseilte i Kjerringvikstraumen. Familiene var på vei heim fra konfirmasjon i Lødingen.
1902:  Kjeldebotn Musikkforening ble stiftet.
1903:  Kjeldebotn Musikkforening spillte 14. juli i Narvik ved Ofotbanens offisielle åpning.

1906:  O.R. sakfører R.M.B. Schjølberg fra Bodø kjøper eiendommen Stormyren i Ballangen på dødsboauksjon. Samtidig ble det opprettet kontrakter med flere gårdeiere for tilrettelegging av infrastruktur.
1907:  Det ble utført omfattende skjerperarbeider i Bjørkåsen. 
1908:  O.R. sakfører R.M.B. Schjølberg fikk mutingsbrev på de frie feltene i Bjørkåsen, et arbeid som ble påbegynt året før.

1909:  Den tyske Bergassessor, dr. Otto Spinzig som var autorisert representant for tyske gruveeiere i utlandet, fikk opsjon på Bjørkåsenfeltet av eieren, o.r. sakfører R.M.B. Schjølberg. Otto Spinzig hentet landsmannen  Curt Hunger i oktober for befaring sammen med Schjølbergs folk.
1910:  O.R. Sakfører R.M.B. Schjølberg i Bodø, solgte 12. desember sine grunnrettigheter i Bjørkåsen, som omfattet 66 mutinger til dr. Otto Spinzig fra bergverksbyen Zellerfeld i Niedersachsen.
1910: Ballangens eldste person gjennom tidene, Hjørdis Utnes ble født. Hun døde 1. mai 2019.

1911:  Dr. Otto Spinzig begynte i januar med undersøkelse/prøvedrift og oppfaringsarbeider, der det i løpet av sommeren var 70 mann i arbeid under ledelse av overingeniør Curt Hunger og arbeidsleder og stiger Mikkal Mikkalsen, som kom fra Bossmo Gruber i Mo herred.
1912: Tyskeren,bergassessordr.Alfred Adolf Martin kom i februar til Ballangen for befaring på oppdrag fra fimaet, der Fritz Von Friedleander- Fuld var hovedaksjonær.

1912: Svenska Diamantbergborrnings AB startet i mai arbeidet i Bjørkåsen.
1912: Gode resultater fra boringeneførte til at finans og Industrimannen Fritz Von Friedlaender-Fuld fra Berlin, i august overtok rettighetene i Bjørkåsen fra dr. Otto Spinzig.
1912: Anleggsarbeidene for gruveanlegget i Bjørkåsen startet opp.
1912: Kjeldebotn innviet 3. september sin nye dampskibskai.

1913: Det norske selskapet, AS Bjørkaasen Gruber (Ofoten) ble stiftet 21. januar, med Bergassessor, dr. Alfred Adolf Martin fra Berlin som styreformann. Han ble også første direktør. Myndighetenega konsesjon til 30. september 1968.
1916: Bjørkåsen Grubearbeiderforening ble stiftet 10. juli med Oscar Nymann som formann.
1917: Bjørkaasen Grubers private middelskole startet opp.
1917: Bjørkaasen Gruber fikk sin første lille sykestue med utdannet sykepleierske, med 900 kroner i årslønn og fritt hus.

1917: Ballangen Samvirkelag ble stiftet dette året.
1917: Bjørkaasen Gruber hadde 4 kyr og fem hester i sin husholdning.
1917: Etter prøvedriften ble det dette året startet opp regulær drift ved Bjørkaasen med utvinning av svovelkis.
1917: Den første utskipning med DS «Groningen» til Rotterdam.
1917: Etter Fritz Von Friedlaender-Fulds bortgang 16. juli, kom i oktober aksjemajoriteten i AS Bjørkaasen Gruber over på svenske hender.

1918: Svensken, direktør Oscar Carl August Falkman, kom inn i styret i bedriften. Han ble senere den ledene kraften ved oppbyggingen av storkonsernet Boliden AB.
1918: Ved Bjørkaasen Gruber er det nå 368 mann i arbeid.
1918: Redaktør Axel Olsen i avisen «Fremover» holdt 1. mai talen i dampkjøkkenet i Bjørkåsen.
1918: For første gang blir det kino i kommunen, John Schwensen fra Svolvær får bevilling for å vise film i 10 år.

1918: Godhjertede mennesker blir gjennom avisene anmodet om å yte økonomisk hjelp til ei kvinne som nylig har født tvillinger og som fremdeles er “syk og svak”.
1919: 4. til 65. mai var det arrangert brytekamp på Dampkjøkkenet i Bjørkåsen. Charles Ravn skrev i sin dagbok: Finnen løftet 150 kg. med munden, og den andre løftet 150 kg med begge armene over hodet og 130 kg med bare en hånd på samme måten. Billetten var for ståplass 1 krone.

1919: To arbeidere  omkom da malmkibba falt ned i en synk under arbeid med kraftstasjonen til Bjørkaasen Gruber.
1919: Dynamittlageret til gruveselskapet gikk i lufta 16. oktober, der to arbeidere omkom. Charles Ravn skriver i sin dagbok: I dag morges kl 7.50 hendte den ulykken at et dynamittlager som inneholdt 300 t. Dynamitt ved Midtsynken i Bjørkåsen eksploderte. 2 menn drept og en hardt såret. Dessuten ble på grunn av rystelsene nesten alle glassruter knust. De døde var én fra Storeide i Lofoten. Den andre var Peder Amundsen Nygård fra Tjellebotnmark. Den tredje som ennå lever, var fra Røst.

1920: En 24 år gammel mann fra Lapvamoen i Mo herred omkom i en arbeidsulykke ved Bjørkaasen Gruber.
1920: Ofoten Sameforening ble stiftet 21. desember i Ballangen, med Nils Jonsen Sarri som formann.
1921: Den nye Bjørkaasen kraftstasjon ble satt i drift som den første i Nord-Europa innesprengt i fjell.

 

Bjørkåsen Gruver 1920 Charles Ravn AIN.11161.0003

    

 

1921: Bjørkåsen Hornmusikkforening ble stiftet 29. september. Det ble slutt i 1960 da nedtrappingen ved Bjørkaasen begynte.
1922: Ballangen Mannskor ble stiftet 13. oktober med Georg Rondestvedt som formann og Jens Pettersen som dirigent.
1923: En arbeider ved Bjørkåsen gruver omkommer da han faller ned i en 40 meter dyp sprekk.
1923. Ulykke ved Bjørkåsen gruver 26. juli. Charles Ravn noterte i sin dagbok: På denne dag ble Nikolai Harvold ihjelslått av en stenblokk ved Bjørkåsen Gruber. 

1923: Den nye Ballangen kirke ble innviet og vigslet 6. juni av biskopen i Haalogaland, Johan Nicolai Støren. Døpefonten var hugget i marmor av en ung mann fra Ballangen, Helge Heimstad.
1924: 25 januar skrev Charles Ravn følgende i dagboken: I dag gikk Ofoten D/S nye skip Nord-Norge festtur  fra Narvik til vis-a-vis Tjellebotn og returnerte innover igjen – flagsmykket fra topp til dekk – dette i Kong Håkon den VII.s 19 regjeringsår.

1924: 29 januar skrev Charles Ravn følgende i dagboken: I stormen natt til den 27. dennes skjedde mange store ulykker i Lofoten og Vesterålen og for øvrig langs hele Norges kyst. Mange skøyter ble knust. Ved Tårstad og Skar i Ofoten drev en motoråttring og en skøyte i land.
I Vestfjorden ble en 1.styrmann på  ”Ernst Cassel” skyllet over bord.

1924: Brann i snekkerifabrikken 6. juni. Skader for 15.000,-
1924: Natt til 17. juni kolliderte hurtigrutene  DS Kong Håkon og DS Håkon Jarl i Vestfjorden. Håkon Jarl sank raskt og ca. 20 mennesker omkom.
1924: Charles Ravn skriver 23 juli: På denne dag åpnet Chr. Solbak kolonial og manufakturforretning i forhenværende Magnus Utnes gård i Tjellebotn. Han er den tredje som har åpnet forretning i den gården.
1924: Fra Charles Ravns dagbok 22. juli: Demonstrasjon av svømming ved ekspedisjonskaia av Sigurd Johansen.

1925: Ballangen ble egen kommune 1. juli, etter utskillelsen fra Evenes herred.
1925: Charles Ravns dagboksnotater fulgte en fast form: Først en værobservasjon med barometertrykk og temperatur og deretter noen korte setninger om dagens hendelser og gjøremål:
25. juli 1925: Regn. Bh 75.5.. T 15-10.  Ferdig med låvedørene. Fotografert, fremkalt og kopiert. En tur på Stien. I dag reiste Hallgerd hjem. Svalbard ble i dag norsk!

1926: Det første festivitetslokalet i Bjørkåsen, «dampkjøkkenet» brant ned til grunnen 30. juli.
1927: 23. januar skriver Charles Ravn i dagboka: Klart. Bh 76. T 7-. Stille hjemme. Fil i astrologi. Hadde tannlege Berg fra Narvik kontordag for første gang på skolehuset i Tjellebotn.
1928: Kjeldebotn Idrettslag ble stiftet 9. august.

1928: Syv barn mellom 10 og 15 år druknet 25. oktober, da isen brast under lek på Lomtjønna i Bjørkåsen.
1928: En ung arbeider omkom i en arbeidsulykke i vaskeriet i Bjørkaasen.
1929: Ballangen Arbeideridrettslag (AIL) ble stiftet 28. februar med Alfred Nymo som formann.
1929: En ung mann fra Vega på besøk i Ballangen, druknet under bading i Børsvatnet.

1929: Fire familiefedre fra Sjåfjell blir dømt til ni dagers fengsel for i nærmere to år å ha holdt barna borte fra skolen - i protest mot at skolekretsen ble nedlagt.
1930: Fem mennesker omkommer da båten deres går ned ved Tjeldodden. De fem var på vei fra Lødingen til Skarstad.

Anbefalt radio:

1932: En 29 år gammel mann omkom i en mineringsulykke i Bjørkaasen.
1933: Idrettslaget «Bal» ble stiftet i Ballangen.
1933: En 34 år gammel mann fra Ballangen omkom i en arbeidsulykke under kislasting ved Bjørkaasen Grubers kai.
1934: Ved Bjørkaasen gruber er det nå 277 mann i arbeid.
1936: Dette var startåret for det første «Håfjellrennet», et turrenn mellom Ballangen og Kjeldebotn. Arrangører var IL Bal og Kjeldebotn IL.

1936: En mann fra Råna fikk en 8 meter lang brugde i kilnota. Brugden hadde 8 tønner lever.
1936: IL Bal ble kretsmester i Klasse B i Lofoten og Vesterålen fotballkrets.
1937: Djupvik skole brant ned.
1938: Ved en ulykke ved Bjørkåsen gruber omkommer en arbeider da han får ei stor steinblokk over seg.
1939: Det var sporadisk drift i Råndal kvartsbrudd fra 1939 til 1945, samt ordinær drift fra 1949 -1959 av Råndal Kvarts AS. Dette var et datterselskap til Meraker Smelteverk i Kopperå. Det var rundt 16 arbeidere ansatt i bruddet.

 

Charles Ravn selvportrett 01.05.1941 Charles Ravn AIN.A11161.01341

 1939: Fotograf Charles Ravn i Kjeldebotn fylte 50 år.
1939: Det gjennomsnittlige belegget av arbeidere ved Bjørkaasen var 320 mann.
1940: Bjørkaasen Grubers sykestue ble utvidet til 20 sengeplasser, med behandling også av tyske og allierte soldater.
1940: To sjømenn på 23 og 36 år fra Ballangen omkom da det svenske malmskipet  DS «Svartøn» på vei fra Narvik til Middlesborough ble minesprengt. 
1941: Fru Klara Rand åpnet gjestgiveri ved riksveg 50 i Ballangen.

 

1941: Den 66 år gamle innleide ombygde Jekta «Nordstjernen» bygd i Varaldsøy i Hardanger, med plass til 4 personbiler, åpnet 13. mars det nye sambandet på riksveg 50, Forså - Sætran. Sambandet ble driftet av Kristian Ravns rederi i Narvik. Det ble slutt i 1969, da de tre Efjordbruene ble åpnet 14. september.
1942: En frue fra Ballangen fødte en gutt på lokalbåten DS «Bodin». Nedkomsten skjedde på vei til Ballangen, der jordmor skulle komme om bord. Da båten la til kai var alt overstått med god hjelp av kapteinen skrev Nordlandsposten.

1942: En 32 år gammel  styrmann fra Ballangen omkom da MT Leiv Eiriksson ble torpedert ved Gibraltar.
1943: En fire års gammel gutt omkom da han ble påkjørt av en lastebil i Ballangen.
1944: En 30 år gammel sjømann fra Kjeldebotn omkom da DS ”Nordnorge” 24. mars ble torpedert ved Stad av en britisk u-båt.

1945: ABBA-medlemmet Anni-Frid Lyngstad (bildet) blir født i Ballangen 15. november.
1946: Ballangen IL så dagens lys i et møte 13. januar med Jon Kleven som formann. Det var en sammensluttning av Ballangen AIL og IL Bal.

1946: Tre grensepolitikonstabler ble av Hålogaland lagmannsrett idømt samlet 30 års fengsel, da de i okkupasjonstiden gjennomførte et rent redselsregime i Ballangen, som var et viktig sentrum for flyktningetrafikken til Sverige.
1947: Ballangen IL ble kretsmester i KL. B i Tromsø og omegn Fotballkrets.

1948: Det var 734 innbyggere bosatt i Bjørkåsen.
1948: Petter Lind begynte med skolebarnkjøring i Ballangen.
1948: En 54 år gammel arbeider fra Ballangen omkom i en mineringsulykke i Bjørkaasen Gruber.
1948: Det var i november registrert 62 gruvearbeidere som var skadet av sykdommen silikose ved Bjørkaasen.

1950: Et fly som lander på Børsvatnet settes i forbindelse med smugling av varer
fra Sverige. En mann fra Bjørkåsen blir anholdt etter at lensmannen finner smuglergods hjemme hos ham.
1952: Ballangen Kraftlag AL ble stiftet med kommunene Lødingen-Tysfjord-Ballangen.

1952: Ballangen IL slo ut den nord-norske fotballkjempen Nor/Narvik 3-1  i 1. runden i NNM.
1956: En mann på 65 år fra Ballangen mistet livet i en arbeidsulykke ved Bjørkaasen Gruber.
1957: Det var ca. 240 ansatte ved Bjørkaasen det året. 
1960: Wille Eliassen ble Nord-Norges første landslagsspiller. Han spilte da for Frigg og var med på å tape 0-3 mot Danmark.
1960: Kristoffer O. Haugland & Sønns Bilruter ble fusjonert inn i Ofotens Bilruter.
1963: Det var 107 ansatte ved Bjørkaasen på slutten av dette året.

1963: En mann fra Ballangen blir dømt til fire års fengsel for drapet på en lensmannsbetjent.
1964: Bjørkaasen Gruber som var i regulær drift fra 1917, ble nedlagt lørdag 29. februar som siste arbeidsdag.
1964: Da Bjørkaasen Gruber ble nedlagt var det utvunnet ca. 6 mill. tonn råmalm, 3. million tonn svovelkis, ca. 26 000 tonn kobberkonsentrat og vel 18 000 tonn sinkkonsentrat.
1964: Det omkom 21 personer i arbeidsulykker fra året da oppfaringsarbeidet startet i Bjørkåsen. 

1964: 16. desember 1964 kom de første fjernsynssendingene til Nordland.
1965: Parelius Mentsen fra Hestneset ved Børsvatnet ble valgt til LO-formann.
1965: En 55 års gammel dame fra Ballangen omkom ved en bilulykke nært heimstedet. 
1968: Ballangen IL kunne 6. januar innvie sin nye lysløype med fakkeltog.
1968: Forsåtunellen, 685 m lang, ble tatt i bruk.

KVELDSNYTT 1968: - OBS: Uten lyd! Viseadmiral Gretton legger ned krans på britisk krigsgrav i Ballangen. Gretton var nk på destroyeren "Cossak" under sjøslaget 13. april 1940.

 

1969: Far og sønn fra Efjord omkommer da sjarken deres kolliderer med fraktefartøyet “Caprice” ved havneinnløpet til Narvik.
1969: Efjordbruene på E6 i Ballangen blir åpnet for trafikk 14. september.

 
1971: Firmaet Franzefoss Bruk AS startet flere års prøvedrift av dolomitt på Hekkelstrand.
1971: Folketallet i kommunen har i løpet av de siste åtte årene gått ned med nesten 900 personer. Årsaken er først og fremst stengningen av Bjørkåsen gruver. Kommunen har nå 3600 innbyggere.
1972: En 18 års  gammel gutt fra Ballangen mistet livet i en trafikkulykke på stedet.

 

1974: Ballangen kommune kunne 29. januar  flytte inn i nytt rådhus.
1975: En 35 års  gammel mann fra Ballangen omkom da bilen gikk gjennom isen på Børsvatnet.
1975: Fotballspilleren Arne Hansen fra Ballangen ble cupmester for BodøGlimt.
1976: Ballangen Musikkforening ble formelt stiftet 6. oktober.
1977: Den siste rest av Bjørkaasen Grubers industribygninger forsvant da vaskeriet oppført i 1916, ble sprengt med hjelp av 150 kg. dynamitt.

1978: Det nye sykehjemmet i Ballangen tas i bruk.
1980: Det ble ordinær drift på Hekkelstrand, der Arntsens maskinstasjon sto for uttaket av dolomitten, mens Franzefoss miljøkalk hadde videreforedlingen.
1981: En 45 år gammel mann ble dømt til syv års fengsel av lagmannsretten for drap på en kollega i Ballangen. 
1982: Bøstrand skole brenner ned mens den var under restaurering.
1984: Ved en arbeidsulykke ved utskipningsstedet for Olivin på Arnes, omkom en 23 år gammel maskinkjører fra Harstad.

1985: Ballangen kommunestyre bevilget en halv million til markedsføring av stedet. Bygda setter vel med dette vedtaket norgesrekord skrev avisa Fremover.

1986: Kommunens største arbeidsplass, Ballangen mek. verksted med 32 ansatte, slår seg selv konkurs.
1987: Vindusfabrikken «Perma» flyttet inn i det statlige Sivabygget. Det ble konkurs to år senere.  
1988: Ballangen Nikkel & Olivin AS ble stiftet av LNS, med drift fra året etterpå. Finske Outokumpu var driftansvarlig fra 1992 til nedleggelsen i 2002.
1990: Matz Sandman, opprinnelig fra Ballangen, blir utnevnt til Barne- og familieminister i Gro Harlem Brundtlands regjering.

1990: Det var 3 073 innbyggere i Ballangen det året.
1990: En 22 års gammel mann fra Ballangen omkom i en bilulykke litt sør for Sjøvegan.
1990: Kjeldebotn Musikkforening ble invitert til Kiruna og Malmberget for spilling i LKABs 100-års jubileum.
1990: To gutter på 10 og 18 år omkom da småbåten kantret i Vargfjorden.
1991: Miljøorganisasjonen «Bellona» sendte den sjette anmeldelsen til lensmannen av gruvebedriften Nikkel & Olivin for utslipp av nikkel og arsen.

1992: Dette var startåret for den aldersbestemte fotballturneringen «Ballangen Camping Cup».
1992: Den 35 kilometer lange riksveg 827 Sætran-Kjøpsvik ble offisielt åpnet 17. august.
1993: Ballangens bidrag i Skulpturlandskap Nordland (bildet under), kalt “Himmel på jord” åpnes på Skarstad. Verket er utført av den tyske kunstneren Inge Mahn.

1994: Terje Arntsen ble nr 2 på 10km i NM på ski. Sture Sivertsen vant.
1995: Ballangen fotballklubb ble stiftet 25. april.
1995: «Martinstollen» besøksgruve ble åpnet. Gruven er oppkalt etter første direktør i AS Bjørkaasen Gruber.
1997: En 39 års gammel mann fra Ballangen omkom i en trafikkulykke på E6 sør for Narvik.
 

 

Opprinnelig satt opp av Per Bjørn Pedersen