OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Matti Aikio

Matti Aikio (1872 – 1929) var samisk / norsk forfatter, kunstner og journalist, med en vei oppkalt etter seg i Bodø.

Portrett av Matti Aikio (født Mathis Isachsen i Karasjok 18. juni 1872, døde 25. juli 1929 i Oslo). Han var en samisk forfatter som skrev på norsk i en tid da samenes stilling i Norge var truet. - Klikk for stort bildePortrett av Matti Aikio (født Mathis Isachsen i Karasjok 18. juni 1872, døde 25. juli 1929 i Oslo). Han var en samisk forfatter som skrev på norsk i en tid da samenes stilling i Norge var truet. Ukjent fotograf / Finnmark fylkesbibliotek

Matti Aikio var samisk / norsk forfatter, kunstner og journalist. Han var født i Karasjok som Mathis Isachsen og hadde samisk som morsmål. Foreldrene hans var klokker og ordfører Mathis Isachsen og Ragna Heimo.

Utdanning

Matti Aikio var dyktig på skolen. Da han var 16 startet han på amtsskolekurs i Vadsø og i 1890 fikk han plass på Tromsø Seminar. Dette var Norges første lærerhøyskole, og et ledd i myndighetenes fornorskningspolitikk. Aikio ble uteksaminert som lærer i 1892 og jobbet deretter et år som lærer i Tana.

I 1894 tok han middelskolen på kun 7 måneder ved kaptein Sivertsens Lynkurs i Trondheim. Examen artium tok han i Kristiania våren 1896 og ble Norges første registrerte samiske student samme høst. Ved universitetet studerte han blant annet jus.

Urbefolkning og forfatter

Matti Aikio var en av verdens første forfattere fra en urbefolkning. Han debuterte i København i 1904 med boken «Kong Akab», men det var med boken «I Dyreskind» fra 1906 han for alvor ble kjent i Norge. Anmelderne roste de livfulle folkelivsskildringene fra utkanten av Norge.

Journalist

Matti Aikio var en ledende person i det norske mediebildet fra 1906 til sin død i 1929. Han skrev jevnlig og leverte mange artikler for Tidens Tegn (nå VG) og ulike juleblader.

Artiklene hans kan grovt sett deles inn i to grupper: generell journalistikk om samtiden nasjonalt og internasjonalt, samt skjønnlitterære tekster fra samisk kultur.

Omstridt etter Samelandsmøtet 1917

I 1917 deltok han på det første samelandsmøtet i Trondheim, og rapporterte fra møtet for Tidens Tegn. Tekstene hans fra dette møtet ble dårlig mottatt blant samer, og enkelte oppfattet han som en sviker og forræder mot samesaken.

Ønsket å bevare samisk språk og kultur

Matti Aikio mente allerede i 1910 at samene burde danne egen stat. Dette visste han var urealistisk, og konsentrerte seg derfor heller om å arbeide for varig vern av samisk språk og kultur. Han var således langt forut for sin tid, siden holdningen den gang var å fornorske alle samer med tvang og sterke virkemidler.

Matti Aikio i vår tid

Matti Aikios grav ble i 1991 flyttet til Vestre Gravlunds minnelund i Oslo.

Matti Aikio har kun en gate oppkalt etter seg i hele Norge og Matti Aikios vei ligger i Bodø sammen med andre gater og veier oppkalt etter nord-norske forfattere.