Elva skal leve

Flere av de nordnorske kunstnerne engasjerte seg i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget 1978-1982.
I 1980 malte Scott Thoe bildet "Elva skal leve" på et stykke bomullslerret. 

Elva skal leve av Scott Thoe Arkiv i Nordland

 

Thoe er en norsk-amerikansk kunstner som bor i Norge. Sannsynligvis var han engasjert i protestene mot vannkraftutbyggingen i Indre Finnmark. Bildet er malt på et bomullslerret - og kom til Arkiv i Nordland via Vågan bibliotek i 2013.

Alta-saken

Alta-saken var en konflikt hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk sammen mot en vannkraftutbygging i Finnmark. Konflikten varte fra ca. 1968 til 1982, og besto i at regjeringen ønsket vannkraftutbyggingen, mens mange innbyggere var imot denne. Det ble protestert både med fredelige demonstrasjoner, sivil ulydighet og sultestreik. Mange engasjerte seg i "Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget".
Motstanden var basert på samiske interesser, reindriftsinteresser og miljøverninteresser. Saken fikk stor betydning for utviklingen av norsk samepolitikk i ettertid.