Arkiv i Nordlands historie

Arkiv i Nordlands historie startet på 1980-tallet som en samling med arkiver fra bedrifter og annet. Siden den gang har vi vokst til å favne alle typer arkiv fra Nordland.

 • 1978: Historieseksjonen ved Nordland Distriktshøgskole søker prosjektmidler for å starte pilotprosjekt for innsamling av arkivmateriale fra Nordland.
 • 1980: Historieseksjonen ved Nordland Distriktshøgskole startet innsamling av dokumenter fra Nordland til studiebruk.
 • 27.mars 1981: Norge Rundt-innslag om hentingen av det aller første registrerte arkivet i Nordlandsarkivet.  https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/1981/FREP40000781/avspiller#t=20m15s 
 • 1982: Pilotprosjektet begynner arbeidet med å etablere en permanent arkivinstitusjon i tilknytning til lokalene til Nordland Distriktshøgskole planlegger på Mørkved.
 • 19.12.1984: Nordlandsarkivet etablert
 • 1.april 1985: Nordlandsarkivet ble organisert som en avdeling under den fylkeskommunale stiftelsen Nordlandsforskning i påvente av etablering av statsarkiv for Nordland.
 • 1991: Nordlandsarkivet har 2 fast ansatte og 4-5 prosjektstillinger som forvalter 1.200 hm privatarkiv.
 • Desember 1992: Prosjekt kommunearkiv i Nordland ble etablert. 
  Prosjektet var en  interkommunal samarbeidsordning etter daværende §27 i kommuneloven.
 • 1995: Nordlandsarkivet ble til Arkiv i Nordland,
  sammen med Prosjekt kommunearkiv og Stadnamn-prosjektet. 
  Arkiv i Nordland ble en ny arkivinstitusjon, organisert under Nordland Fylkeskommune.
  To regionsarkivarer hadde kontorsted i Sandnessjøen og på Sortland.
  Prosjektleder stadsnamnprosjektet hadde kontorsted i Bø i Vesterålen.
 • 1999: Nordland fylkesting vedtok at AiN skal være en fast fylkeskommunal institusjon, som også betjener en egen organisasjon for de kommunale arkivene.
 • 11.05.2000: Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) ble stiftet med 19 medlemmer.
  IKAN var en fortsettelse av Prosjekt Kommunearkiv i Nordland.
 • 14.mai 2001: Arkiv i Nordland lanserer egne nettsider
 • 2001: Første kontaktkonferanse arrangert.
  Konferansen ga arkivfaglig oppdatering for kommunene som var IKAN-medlemmer.
 • 2003: Arkiv i Nordland inngår i ABM-enheten i kulturetaten i Nordland fylkeskommune, sammen med bibliotek og museum.
 • 15. april 2004: Utredning om AiNs arealbehov ved en eventuell samlokalisering med Salten Museum. AiN trenger 31.000 hm og 2 220m2 som inkluderer kontorplasser.
 • 2005: Fylkestingsvedtak (Vedtak nr 26/05) «Plan for arkivfeltet». 
  Vedtaket ga Arkiv i Nordland ansvar for å samle inn også private arkiver.
 • 8. mai 2006: Arkiv i Nordlands første elektroniske uttrekk ble gjort på Fauske, da det ble sikret et uttrekk av kommunens ACOS Websak.
 • 1.november 2012: Sentralarkivet, websakprosjektet og Arkiv i Nordland var slått sammen til en enhet. Omorganiseringen vedtatt av Fylkesrådet 04. september 2012
 • 2022: IKAN omdannes til Kommunalt Oppgavefellesskap Arkiv i Nordland (KOAN).
  Omdanningen fulgte etter en endring i kommuneloven §19-1.