Om Arkiv i Nordland

Lenke til KOAN

hvordan se i arkiv hos AIN?

Lenke til AiN's fotosamlinger

hvordan levere et arkiv til AIN?

Lenke til Arkiv i Nordland på Digitalarkivet

Stadnamn i Nordland

Lenke til AiN's fotosamlinger

Lenke til AiN's fotosamlinger

 

Bilder fra våre arkiver

Arkiv i Nordland

Historien din har en framtid hos oss 

Arkiv i Nordland jobber med å samle inn, bevare og formidle kommunale og private historiske arkiv for Nordland.

Vi hjelper også de fleste kommunene i fylket og Nordland fylkeskommune med rådgivning innen daglig arkivdrift, elektroniske uttrekk m.m. Vi digitaliserer arkiver og hjelper til med andre oppgaver som det ønskes bistand til.   

Vårt oppdrag er å sørge for at dokumentasjon tas vare på for fremtiden. Arkivene skal være mulig å finne frem i og være tilgjengelig for befolkningen.

Eksempel på hva vi hjelper befolkningen med:

  • Gir tilgang til mappa di
  • Hjelper med slektsforespørsler
  • Vi tar imot arkiv fra personer, bedrifter og foreninger 

Facebook

Aktuelt