Bilder fra våre arkiver

Arkiv i Nordland

Historien din har en framtid hos oss 

Arkiv i Nordland jobber med å samle inn, bevare og formidle kommunale og private historiske arkiv for Nordland.

Vi hjelper også de fleste kommunene i fylket og Nordland fylkeskommune med rådgivning innen daglig arkivdrift, elektroniske uttrekk m.m. Vi digitaliserer arkiver og hjelper til med andre oppgaver som det ønskes bistand til.   

Vårt oppdrag er å sørge for at dokumentasjon tas vare på for fremtiden. Arkivene skal være mulig å finne frem i og være tilgjengelig for befolkningen.

 

Eksempel på hva vi hjelper befolkningen med:

·     Gir tilgang til mappa di

·     Hjelper med slektsforespørsler

·     Vi tar imot arkiv fra personer, bedrifter og foreninger 

 

Facebook

Aktuelt

 • 16.09.2022 To sykepleiere som hygger seg

  Invitasjon til arkivlederseminar 19.-20. oktober 2022

  Program og påmelding for årets arkivlederseminar er ute. Seminaret vil som vanlig foregå på Thon hotel Nordlys.
 • 06.09.2022 En del av Nordlands historie - Glomfjord kraftstasjon

  Utdeling av stipend for studenter som bruker Arkiv i Nordlands arkiv

  Arkiv i Nordland utlyser to stipender per år for studenter som bruker våre arkiv i arbeidet med sin masteroppgave. Hvert av stipendene er på 10.000 kroner.
 • 08.07.2022 Ferietider

  Midlertidig avleveringsstopp av elektroniske uttrekk

  På grunn av ferieavvikling med mer kan ikke Arkiv i Nordland motta elektroniske uttrekk i tiden framover.
 • 23.06.2022 Sankthans feiring i Træna ca 1925-1975. Enok og Rakel forgrunnen ved bålet..

  St. Hans

  Sommersolverv, Sankthansaften, Solsnu, Johannes døperen og St Hans feires 23. og 24. juni.
 • 20.06.2022 Selfier fra ni deltakere i prosjektet.

  Prosjekt: Skeiv i Nordland

  Arkiv i Nordland har noen hull i historien om Nordland, og har nylig startet et prosjekt kalt «Skeiv i Nordland» for å fylle et av disse hullene. Prosjektet skal samle inn fortellinger om skeive liv i Nordland, og vil starte opp etter sommerferien 2022.
 • 10.05.2022

  Tengelfjord skolekrets: Barn i arkivene

  Tengelfjord skolekrets lå i Hadsel kommune på Hinnøya. Skolekretsen var i drift i perioden 1874 til 1983. De første årene foregikk undervisningen for elevene i Tengelfjorden i privathjem, og fra 1895 i eget skolebygg. Da kretsen ble lagt ned, ble elevene overført til Digermulen skole i Vågan kommune.
 • 19.04.2022 Aasta, Aagot og Peder Hansen fotografert på 40-tallet

  Bybud Peder Hansen skriver til sin eldste datter april 1945.

  Les brevet i original digital form (PDF, 2 MB) eller i en lett språklig justert artikkel-tekst.
 • 24.02.2022 Brønnøy Barnehjem med bestyrelse 1912

  Brønnø barnehjem – fra ide til nedleggelse

  I denne artikkelen skal vi se nærmere på Brønnø barnehjem: Fra ideen ble lansert i 1889 til det ble endelig nedlagt i 1916. Det er en historie om frivillighet – om innsamling av penger og gaver – og ønsket om å hjelpe vanskeligstilte barn, men også om beskyldninger om mishandling og overgrep. Teksten baserer seg på arkivet etter barnehjemmet, samt digitaliserte aviser.