Samarbeid om etablering av Nasjonalt Kirkemusikkarkiv i Nord

Bilde av arbeidsgruppen for Kirkemusikkarkivet - Klikk for stort bildeProsjektleder Kristin Mellem, leder for Arkiv i Nordland Ketil Jensen, kirkemusikkfaglig medarbeider Bjørn Borge og leder for kirkemusikksenter Nord Øyvind Mikalsen.

Kirkemusikksenter Nord har tatt det første steget mot etableringen av et nasjonalt kirkemusikkarkiv, som skal tjene som et sentralt kunnskapssenter for den rike kulturarven som kirkemusikken utgjør.

I et historisk samarbeid har Kirkemusikksenter Nord og Arkiv i Nordland inngått en intensjonsavtale for å bringe dette spennende prosjektet til liv.

En hybrid der arkivfaglig og kirkemusikalsk kompetanse jobber sammen

Kirkemusikksenter Nord har i år mottatt prosjektmidler fra Arkivverket og Kulturdirektoratet for å bidra til etableringen av det nasjonale Kirkemusikkarkivet. Dette arkivet vil fungere som en uvurderlig ressurs for bevaring og formidling av kirkemusikkens arv, som har røtter flere århundrer tilbake i tid.

Øivind Mikalsen, leder for Kirkemusikksenter Nord, understreker betydningen av dette samarbeidet for kirkemusikkens fremtid.

– Samarbeidet med Arkiv i Nordland er viktig for å kunne realisere Norsk kirkemusikkarkiv og sikre at den verdifulle kulturarven knyttet til kirkemusikk blir bevart og tilgjengeliggjort for fremtidige generasjoner. Arkiv i Nordland, med sin fagkompetanse når det gjelder arkiv, digitalisering og depottjenester, vil spille en nøkkelrolle i å oppnå dette målet.

 – Det unike med Norsk kirkemusikkarkiv er at vi lager en hybrid der arkivfaglig og kirkemusikalsk kompetanse jobber sammen. Vi har tro på at det vil åpne for spennende formidling og forskning!, sier Kristin Mellem prosjektleder for kirkemusikkarkivet.

Verdifull ressurs

Det nasjonale Kirkemusikkarkivet vil bli en verdifull ressurs for en rekke målgrupper, inkludert musikere, musikkforskere, studenter og alle som ønsker å utforske den viktige rollen som kirkemusikk har spilt i norsk kulturhistorie.

I dag utdannes det for få kantorer i Norge, noe som fører til at mange kirkemusikere kommer fra andre land. De har naturlig nok ikke kjennskap til den norske kirkemusikkulturen. Vi håper at etableringen av et senter både vil lette tilgangen for de som trenger å sette seg inn i norsk kirkemusikk, men også gjøre forholdene mer gunstige for å utdanne norske kirkemusikere. På den måten videreføres arven til nye generasjoner.

Ingen systematisk bevaring

Kirken har ikke bedrevet en systematisk bevaring av kirkemusikken. Kantorer har i stor grad selv hatt eierskap til musikken. –Vi håper å få samlet inn mye av dette materialet. I tillegg vil vi kartlegge hva som allerede finnes bevart slik at man kan få en oversikt. På den måten kan interessenter ha mulighet til å undersøke materialet som de ønsker, fortsetter Øivind. En rekke kantorer har komponert musikk som aldri er utgitt. Denne musikken ønsker vi også å få oversikt over.

Vil hedre kirkemusikkens betydning

Detaljene rundt etableringen av Norsk kirkemusikkarkiv vil bli kunngjort etter hvert som prosjektet utvikler seg, men allerede nå er det klart at dette samarbeidet vil spille en avgjørende rolle i å bevare og hedre kirkemusikkens betydning for vår nasjonale kulturarv. Samarbeidet representer et stort skritt mot å bevare og dele denne rike arven med kommende generasjoner.

Til toppen