Styremedlemmer 2021–2023

På KOANs representantskapsmøte 20. oktober 2020 ble det nye styret valgt.

Styret 2021 – 2023

 • Kjersti Rongved, Bodø kommune, leder
 • Camilla Berg, Hemnes kommune, nestleder
 • Britt-Laila Dahlberg, Hamarøy kommune
 • Svanhild Lind, Gildeskål kommune
 • Bjørn Erik Ravn Strømsnes, Narvik kommune

 

Varamedlemmer 2021 – 2023

 • 1. Anita Selfors, Beiarn kommune
 • 2. May Lene Øren, Bindal kommune

 

Representantskapet 2021 – 2023

 • Ingrid P. Lien, leder
 • Solveig Hals, Nesna kommune, nestleder

 

Valgkomitèen

 • Tone Øvermo Bruun, Alstahaug kommune
 • Bente Sørgård, Meløy kommune
 • Eva Bergli, Sortland kommune