Kommuner: Avlevere arkiv

  • Kommuner som ønsker å bruke våre depottjenester skal følge våre retningslinjer og veiledninger.
  • Spør oss gjerne om hvilke veiledninger du trenger å følge for materialet du skal avlevere. 
  • Det er mulig å leie hjelp til pakking og merking av arkivmateriale hos Arkiv i Nordland.
  • Vi vet at en del eldre arkivmateriale er på avveie. Ta kontakt med oss hvis du finner gamle protokoller eller dokumenter som kan være fra en offentlig virksomhet.

Steg i en avlevering:

  1. Orienter kommunens arkivleder
  2. Sjekk om materialet har skadedyr. Sett opp limfeller i arkivlokalet 
  3. Sjekk om materialet har mugg. Send inn prøver til testing
  4. Kontakt oss for å avtale tid for avlevering og behov for frysing eller muggsanering
  5. Pakk, merk og listefør materialet
  6. Organiser transport til vårt depot