Styremedlemmer 2021–2023

På KOANs representantskapsmøte 20. oktober 2020 ble det nye styret valgt.

Styret 2021 – 2023

  • Kjersti Rongved, Bodø kommune, leder
  • Camilla Berg, Hemnes kommune, nestleder
  • Anita Selfors, Beiarn kommune
  • Svanhild Lind, Gildeskål kommune
  • Bjørn Erik Ravn Strømsnes, Narvik kommune

 

Varamedlemmer 2021 – 2023

  • May Lene Øren, Bindal kommune

 

Representantskapet 2021 – 2023

  • Ingrid P. Lien, leder
  • Solveig Hals, Nesna kommune, nestleder

 

Valgkomitèen

  • Bente Sørgård, Meløy kommune
  • Eva Bergli, Sortland kommune