IT-leverandører: avlever uttrekk

Digitalt skapte arkiver kan inneholde viktig informasjon som skal i arkivet. Vi tar gjerne i mot.

Ta kontakt med oss for å avtale hvordan uttrekket kan leveres til oss for langtidslagring og bevaring.

post@nfk.no