Bedrifter: Skap og lever arkiv

Skap arkiv

 • Ta vare på de dokumentene som beskriver bedriften og det den gjør.  
 • Dokumentene kan være papirbaserte eller digitale.
 • Du kan sortere dokumentene etter allment arkivskjema

Allment arkivskjema

Allment arkivskjema er et system for å gruppere dokumenter i et arkiv. 
De fleste arkivinstitusjonene sorterer dokumentene fra en arkivskaper etter dette systemet.

 • A – Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
 • B – Kopibøker
 • C – Journaler og andre overgripende registre
 • D – Saks- og korrespondansearkiv etter organets hovedsystem
 • E – Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter eventuelle andre, sideordnede system
 • F–O – Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde
 • P – Personalforvaltning
 • Q – Eiendomsforvaltning
 • R – Regnskap
 • S – Statistikk
 • T – Kart og tegninger
 • U – Foto, film og lydopptak
 • V – EDB og mikrofilm
 • W – Gjenstander
 • X – Egenproduserte trykksaker
 • Y – Andre utskilte arkivdeler, diverse
 • Z – Referansemateriell

Lever arkiv

Ta kontakt med oss på post@nfk.no for å sette opp en avtale og få informasjon om evt. pris. 
Prisen henger sammen med størrelsen og bevaringsverdien på arkivet og må avklares individuelt.