”En skål for Nusfjord”

Ukjent Væreierarkivet etter Dahl-familien i Nusford er et av mange arkiver som kaster lys over et økonomisk og sosialt system som vokste frem i Nord-Norge fra slutten av 1700-tallet. Et system som kom til å prege landsdelen de neste 150 til 200 år. Arkivet etter væreier Dahl er på 24 hyllemeter og omfatter perioden 1873-2003.

Ukjent   Ukjent  Fra hentinga av arkivmateriale i Nusfjord, dagens eiere representert ved Erik Brett Jakobsen. Ukjent   Bildet til venstre er et innrammet brev fra en person som var skyldig væreier Dahl penger. Han kaller seg "et af deres sorte Faar", og skriver for å gjøre opp gammel gjeld! Om slikt var sjeldent, skal vi ikke spekulere i. Brevet kom opp på veggen i hvert fall Ukjent   

Nusfjord

Nusfjord ligger i sørøstre del av Flakstad kommune, Flakstadøya, en av de største av øyene i Lofoten. Nusfjord er et av landets eldste og best bevarte fiskevær. Det gamle handelsstedet er omkranset av bratte fjell på øst- og vestsiden. Innerst i en smal fjord som åpner seg mot Vestfjorden i sør, ligger handelsstedet. Den eldste bebyggelsen på handelsstedet er fra 1800-tallet, og i forbindelse med arkitektturvernåret i 1975, ble Nusfjord et av tre norske pilotprosjekter for bevaring av eldre trehusbebyggelse i Norge.

 

Nessekongen Dahl 

I 1834 giftet Hans Grøn Dahl seg med handelsmannens enke. Dette ble starten på fire generasjoner Dahl som handelsmenn i Nusfjord. Det var Dahl familien som utviklet Nusfjord til et moderne og mektig fiskevær. I 1847 ble Dahl eneeier av handelsstedet, og hans sosiale og økonomiske makt over allmuen vokste seg stor. De få fastboende var tjenestemenn og husmenn i nessekongens vær.
 
Det var først og fremst de tilreisende fiskerne som kom til Nusfjord under Lofotfisket som var grunnlaget for rikdommen til handelsmannen. Under lofotfisket ble befolkningen i været mangedoblet. I årene rundt 1900-tallet kunne befolkningen øke fra de 50 fastboende til 1500, som følge av tilstrømningen av fremmede fiskere.
 
Væreierens inntektskilder var mange, han fungerte som blant annet: Gjestegiver, fiskeoppkjøper, rorbuvert (på det meste var der over 100 rorbuer i Nusfjord), fiskeeksportør og bank.
 
Væreieren hadde også store eiendommer utenfor Nusfjord. Dahl-familien eide en periode fiskeværet Ørsvåg i Vågen, med våningshus, pakkhus, trandamperi og rorbuer til 150 mann. I Namdalen investerte han i store skogsområder, deler av tømmeret ble fraktet til Nusfjord der det ble videreforedlet på det lokale sagbruket. Som mange andre væreiere eide også Dahl-famileen flere frakteskuter, som kunne bringe fisk sørover og skog og andre nødvendighetsvarer nordover.
 
 

Nedgangen 

Etter en lang nedgangsperiode gikk det tradisjonsrike firmaet konkurs i 1972. En annen væreier, Jentoft fra Balstad, overtok og drev firmaet sammen med tidligere eier Bernhard Dahl frem til 1992. Bedriften ble samme år overtatt av fiskeriselskapet Westfish A/S. Det tradisjonsrike handelsstedet ble i 2003 solgt videre til firmaet Nusfjord A/S, som eier og driver stedet i dag.
 
Overskriften på artikkelen henviser til et brev Bernhard Dahl mottok i 1976  fra daværende riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen. Riksantikvaren hadde nyt godt av nordnorsk gjestfrihet, og takket dertil.  
 
Tekst Ketil Jensen