Nordlandsbunaden 1928-2018

Arkiv i Nordland Nordlandsbunaden ble lansert på årsmøtet til Hålogaland ungdomslag i Leirfjord i 1928. Den vakte stor begeistring – og det har den fortsatt med. Nordlandsbunaden i blått eller grønt har flere ganger blitt kåret til Norges vakreste bunad. I arkivene finner man både skriftlig og billedlige beskrivelse av dette tradisjonsplagget. 

Nordlandsbunaden

I 1928 ble Nordlandsbunaden lansert på et årsmøte for Hålogaland ungdomslag. Det var ungdomslaget som opprinnelig tok initiativ til å skaffe Nordland en kvinnebunad. I 1926 ble det oppnevnt en egen bunadsnemnd som hadde ansvar og jobben med å samle inn mønstre og informasjon, diskutere og bli enig. Nemnda besto bl.a. av Astrid Langjord, Anna Svare, Inga Rørvik og Dina Kulstad. Man ønsket å basere den nye bunaden på noe som hadde vært i bruk, og på den måten er nordlandsbunaden en rekonstruert bunad. Alle ungdomslag tilknyttet Hålogaland ungdomsfylking ble invitert til å samle inn gamle drakter som hadde vært i bruk. Det ble funnet et broderi på noe man antok var en bringeklut og en lomme. Det var brodert på et grønt ullstoff, og stammet fra Vefsn kommune. Dette skulle bli essensielt for nordlandsbunadens utseende. 

Oddbjørg Kullstad fra Vefsn var den som fikk det ærefulle oppdraget å vise fram den første bunaden på årsmøtet i Leirfjorden i 1928. Den ble visstnok mottatt med stor begeistring. I begynnelsen kalte mange den nye bunaden for Vefsnbunad, siden broderiene var funnet i Vefsn. Etter hvert ble bunaden hetende Nordlandsbunad, og den er i dag en bunad brukt av folk med tilhørighet til både Nordland, Troms og Finnmark. Bunaden er veldig populær og er flere ganger kåret til Norges vakreste bunad.

 

Hverdagbunad

Det finnes også en modell som kalles Nordlands hverdagsbunad. . Denne ble laget av Ulrikke Muller i 1937, og skulle være en «sommerbunad» som kunne brukes når det var varmt, eller man trengte en enklere bunad. Hverdagsbunaden skal ha blitt brukt av flere på Nordnorgesmessen i Bodø i 1937. Ifølge sykepleier Åge Johansen brukte de ansatte i husfliden i Bodø denne hverdagsbunaden som arbeidsantrekk, i fargene blått, grønt eller Orange.  I Arkiv i Nordlands arkiver finnes en del bilder av hverdagsbunaden, stoffprøver, mønstre og til og med ferdigsydde vester.

 

Arkiv i Nordland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv for bunadsinteresserte

Vi har også stoffprøver fra herrebunaden og bunadsskjorten. Husflidslærer Lilly Kongsbakk har samlet informasjon, tegninger og mønstre av Nordlandsbunaden, både for kvinner og herrer. Sannsynligvis var Nordlandsbunaden på pensum til elevene hennes på Håndarbeidsskolen i Narvik og Bodø på 1950-60-tallet.  

I arkivene etter Nordland ungdomsfylking, Nordland fylkeshusflidslag, Salten ungdomslag og Bodø bondeungdomslag finnes også tekst og bilder som kan være relevante for den bunadsinteresserte.

Vil du se noe av det vi har funnet i arkivene kan du finne bildene her

 

Ein Nordlandsbunad burde alle få seg som berre kunne. Med bunad er ein kledd og kan gå trygt alle stader, både i sorg og i glede. Fra artikkel i Håløygminne 1960 (hefte 2)

Bunaden er et plagg som skal vare hele livet. Derfor må den broderes, monteres og behandles med omtanke og nøyaktighet. Den skal være slik at en blir mer og mer glad i dette stasplagget etter hvert som årene går og bunaden slites. Bruk den ofte, men høvisk og verdig!  (fra arkivet til Salten ungdomslag) 

  Arkiv i Nordland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: Arkiv etter Ulrikke Muller, Lilly Kongsbakk, Salten Ungdomslag og Håløygminne Hefte nr 2, 1960, samt nettsidene til Hålogaland ungdomslag og Norsk Husflid.