OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kommunevalget høsten 1945

Da kommunevalget 1945 skulle gjennomføres i Bodø kommune, manglet flere av valgurnene.
Landegode krets fant sin, men Løding krets var ikke like heldig.

Valg 1945 Valgurne Arkiv i Nordland

 

«Jeg har fåretat leiting etter valgurnen på Løding. Den siste gang den er set er av noen smågutter, som så den ved en tyskbarakke gjennemhullet av revolverskudd, så den eksisterer nok ikke mer»

Valg 1945 leting etter valgurne Arkiv i Nordland

 

Dette var meldingen lensmannen i Bodin mottok fra valgformannen i Løding valgkrets høsten 1945. Valget i 1945 bød på mange nye utfordringer. Selv det rent praktiske rundt gjennomførelsen av valget førte til hodebry for arrangørene. Mye av materiellet til bruk ved valg hadde strøket med under bombingen av Bodø. Det viste seg også at valgurnene til flere av valgkretsene hadde blitt borte eller skadet av tyskerne i løpet av krigsårene. Det å skaffe seg oversikt over tilstanden på alle urnene var ikke bare enkelt.

 

Valg 1945. Valgmateriellet gikk tapt under bombinga 1940 Arkiv i Nordland

 

Derfor skrev Bodin lensmannskontor til valgformennene i de forskjellige valgkretsene og forhørte seg om hvordan det sto til med valgurnene i deres kretser. Som her, til Landego valgkrets: «I anledning de nu forestående kommune- og stortingsvalg må jeg påkalle Deres bistand til å anstille undersøkelse etter valgurnen. Jeg tør be Dem se etter om urnen fremdeles er i valglokalet. De må sende meg beskjed med en gang, jeg må nemlig sende bestilling sydover, og det kommer til å ta tid, da visstnok tyskerne har stjålet og ødelagt en masse av dem for oss».

Tysk hærverk

Mange av urnene ble sporet opp, og i Landegos tilfelle kunne valgformannen informere om at urnen hadde tilhold på skolen og var i brukbar stand. Seines valgkrets kunne melde tilbake at noen hadde vært så framsynt at deres urne hadde blitt tatt vare på da okkupasjonsmakten kom, og kunne tas i bruk når som helst. Men Løding valgkrets var altså ikke like heldig!

 

Valg 1945. Valgurne funnet Arkiv i Nordland