Bodø Håndverkersangforening

29. september 1874 ble Bodø Håndverkersangforening stiftet. Som navnet sier var det håndverkerne i Bodø som var medlemmene her. De fikk ikke være med i Bodø Sangforening som ble stiftet to år før. Bodø Sangforening ble lagt ned, og dermed er Bodø Håndverkersangforening den eldste foreningen i kulturfeltet i Bodø. 

Sangstevne 1920 eller 1921, med Bodø Håndverkersangforening, Bodø Sangforening og gjester. Fridthjov Anderssen nr 4 fra høyre på fremste rad med sangere - Klikk for stort bildeSangstevne 1920 eller 1921, med Bodø Håndverkersangforening, Bodø Sangforening og gjester. Fridthjov Anderssen nr 4 fra høyre på fremste rad med sangere Kristian Helgesen  

Opprettelsen og de første årene

Anton Hultin kom fra Trondheim til Bodø som urmakersvend i 1873, og reagerte på at håndverkere ikke ble tatt opp som medlemmer av Bodø Sangforening. Han tok initiativ til å danne en egen sangforening for håndverkerne i byen, og 29. september 1874 møttes flere håndverkere i skredder Rogndals gård for å starte opp foreningen.

Anton Hultin ble valgt til formann, og fungerte som dirigent. De andre i styret var baker S. M. Gundersen (kasserer), garver Martinius Halvorsen, skomaker Peder Bjørnsen og baker Sivert Strand.
De satte umiddelbart i gang med øvelser, og sang utenfor Grand Hotell to måneder senere for Bodø Sangforening som hadde 2-årsjubileum.

Håndverkersangforeningen og sangforeningen hadde felles arrangement 17. mai 1875, og paraden deres gjennom gatene sies å være det første 17.maitoget i Bodø.
Senere samme år sang de for Ole Bull, som var i Bodø for å holde konsert. Ole Bull takket hver enkelt sanger etterpå.

Fridthjov Anderssen

Sangforeningens dirigent (1879-1883 og 1889-1890) Eik Oulie var omgangsvenn med familien Anderssen. Oulie var ansatt som organist i Bodø kirke og underviste 12-årige Fridthjov Anderssen i harmonilære.
Fridthjov Anderssen ble dirrigent i 1905 etter å ha vært sanger i flere år. Håndverkersangforeningen samlet inn penger for at Fridthjov Anderssen skulle få musikkutdannelse i Leipzig.