Bodø Athenæum - byens eldste forening?

Fra arkivet etter Bodø Athenæum - Klikk for stort bildeFra arkivet etter Bodø Athenæum Arkiv i Nordland  

Bodø Athenæum ble stiftet 25. november 1885. Dette er sannsynligvis den eldste forening i Bodø som fortsatt er i virksomhet. Et tidligere medlem har deponert sine dokumenter vedrørende foreningen hos Arkiv i Nordland.

Athenæum (Athenaeum) er et tradisjonelt navn på leseselskaper. Mye tyder også på at foreningene bygger på tradisjonene fra engelske herreklubber og selskapsklubben «Norske Selskab», stiftet i Christiania i 1818. Bodø Athenæum hadde lokal forløper i «Bodø klubbselskab» som ble stiftet før 1870 og ble oppløst i 1881.

Statuttene  fra 1935 er bevart. Her heter det i § 1 at det skal anskaffes aviser, bøker m.v. i forhold til foreningens økonomiske evne og i neste paragraf at foreningens lokaler står til medlemmenes disposisjon. For øvrig sies ikke noe om foreningens formål, heller ikke i vedtektene fra 1995.

I det deponerte materialet inngår blant annet en medlemsliste fra 1972 som viser at foreningen har 105 medlemmer - alle menn – og med betydelige posisjoner i byens forretnings- og samfunnsliv. Antall medlemmer i foreningen er begrenset og potensielle nye medlemmer forespørres etter at de er godkjent av foreningen. Materialet viser også at medlemmene ofte møtes i festlig lag, til biljard og andre spill. Siste tilskudd til materialet er jubileumsskriftet som ble utgitt i 1935.

Foreningen ledes av en direksjon på tre medlemmer. Også bibliotekaren har en betydelig rolle. Foreningen har et eget leseværelse i sine lokaler i Storgata 10. Bodø Athenæum er medeier i gårdsselskapet, Handelens Hus A/S.

I forhold til klubbens lange historie er det avleverte materialet dessverre beskjedent både i volum og i muligheten til å gi innblikk i foreningens virksomhet gjennom mer 127 år. Arkiv i Nordland vil være takknemlig for alt materiale som kan kaste lys over foreningens virksomhet.Fra arkivet etter Bodø Athenæum - Klikk for stort bildeFra arkivet etter Bodø Athenæum Arkiv i Nordland