100–års frakthistorie til Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland har mottatt arkivet etter Seines rederi fra Bodø. Firmaet ble startet i 1899 av brødrene Ludvig, Edvard og Lauritz Seines.

Arkiv i Nordland  Morten's båt Ukjent  
I Årbok for Bodø 1993/94 er der et intervju med Morten Seines, sønn til Edvard, som forteller om hvordan det hele startet:
 
”Det startet med at de rodde fiske på åttring i Lofoten og at de sjøl fant å ville produsere saltfisk og klippfisk. Det var en meget beskjeden start, men de var unge karer alle tre...
De kunne ”ofre” seg for dette. De måtte foreta arbeidet med fisken, produksjonen, etter kveldstid, på natta. Om morran var det ut å ro igjen – som alle andre. – Litt penger ble det av arbeidet etter hvert, og de maktet å kjøpe den første jekta, ”Maria”.
 
Etter kjøpet av jekta ”Maria” ekspanderte bedriften og ytterlige to jekter ble innkjøpt etter relativt kort tid.  Produksjon og frakt av klippfisk ble en firmaets viktigste inntektskilder i mange år etter etableringen. Gjennom etablering av et fiskebruk i Skrova hadde firmaet kontroll over produksjon og frakt av fisken. Morten forteller:
 
”Ja, i Skrova. Der var det ei brygge hvor fisken ble tatt imot og behandlet: flekket, saltet og lagt i lag inne i brygga… Fisken ble ”handsamet” ganske mye, først det som ble sagt om mottaket på brygga, så over til fartøyet for frakting til tørkeplassen, videre utvasking der, tørkeprosessen utover våren og sommeren: utlegging om morgenen og stabling om ettermiddagen. Så innskiping av den tørre fisken, plattinga i rommet på jekta og turen sørover. Så endelig leveringa i Kristiansund”.
 
Etter hvert overlot gründerbrødrene firmaet til de tre sønnene til Edvard Seines. Brødrene opplevde gode tider rett etter krigen. Gjenreisningens tid var en gullalder for fraktfarten langs norskekysten. Men frakt langs norskekysten i disse første etterkrigsårene var også forbundet med stor risiko, noe rederiet fikk erfare:

Reder Morten Seines var aktiv innen fraktmiljøet frem til sin død.

 
 
 
 
 
 
”Hernes forlis i 1949, det var en forferdelig tragedie. Den var på tur til Finnmark den forsvant. Antakelig gikk den på en mine fra krigens dager. I hvert fall ble bare rester av treverk funnet, splintret. Verst av alt var selvfølgelig at alle fire om bord omkom. Begge mine brødre, Johan og Leif var med. Så vi var bare to igjen, jeg sjøl og min søster Eva”.
 
Morten Seines overtok rederiet etter denne fryktelige tragedien. Rederiet greide å tilpasse seg nye markeder i årene som kom og frakt av rogn og sild ble etter hvert et av rederiets spesialområder. Driften ble også utvidet til frakt på havner i Østersjøen og Middelhavet. Det ble en suksesshistorie. I intervjuet ble det gjort et poeng av at rederiet hadde gjort Morten Seines til byens rikeste mann. Firmaet drives i dag av hans sønn Johan Seines.
 
 
Reder Morten Seines var aktiv innen fraktmiljøet frem til sin død.
 

Frakteskipet ”Aqua Marine” ved kai 1992.

Frakteskipet ”Aqua Marine” ved kai 1992.
 
Arkivet er per i dag uordnet og omfatter ca. 12 hyllemeter arkivmateriale. Materialet skal ordnes og katalogiseres i løpet av høsten 2007.