Bilder fra våre arkiver

Arkiv i Nordland

Historien din har en framtid hos oss 

Arkiv i Nordland jobber med å samle inn, bevare og formidle kommunale og private historiske arkiv for Nordland.

Vi hjelper også de fleste kommunene i fylket og Nordland fylkeskommune med rådgivning innen daglig arkivdrift, elektroniske uttrekk m.m. Vi digitaliserer arkiver og hjelper til med andre oppgaver som det ønskes bistand til.   

Vårt oppdrag er å sørge for at dokumentasjon tas vare på for fremtiden. Arkivene skal være mulig å finne frem i og være tilgjengelig for befolkningen.

 

Eksempel på hva vi hjelper befolkningen med:

·     Gir tilgang til mappa di

·     Hjelper med slektsforespørsler

·     Vi tar imot arkiv fra personer, bedrifter og foreninger 

 

Facebook

Aktuelt

 • 23.06.2022 Sankthans feiring i Træna ca 1925-1975. Enok og Rakel forgrunnen ved bålet..

  St. Hans

  Sommersolverv, Sankthansaften, Solsnu, Johannes døperen og St Hans feires 23. og 24. juni.
 • 20.06.2022 Selfier fra ni deltakere i prosjektet.

  Prosjekt: Skeiv i Nordland

  Arkiv i Nordland har noen hull i historien om Nordland, og har nylig startet et prosjekt kalt «Skeiv i Nordland» for å fylle et av disse hullene. Prosjektet skal samle inn fortellinger om skeive liv i Nordland, og vil starte opp etter sommerferien 2022.
 • 10.05.2022

  Tengelfjord skolekrets: Barn i arkivene

  Tengelfjord skolekrets lå i Hadsel kommune på Hinnøya. Skolekretsen var i drift i perioden 1874 til 1983. De første årene foregikk undervisningen for elevene i Tengelfjorden i privathjem, og fra 1895 i eget skolebygg. Da kretsen ble lagt ned, ble elevene overført til Digermulen skole i Vågan kommune.
 • 19.04.2022 Aasta, Aagot og Peder Hansen fotografert på 40-tallet

  Bybud Peder Hansen skriver til sin eldste datter april 1945.

  Les brevet i original digital form (PDF, 2 MB) eller i en lett språklig justert artikkel-tekst.
 • 24.02.2022 Brønnøy Barnehjem med bestyrelse 1912

  Brønnø barnehjem – fra ide til nedleggelse

  I denne artikkelen skal vi se nærmere på Brønnø barnehjem: Fra ideen ble lansert i 1889 til det ble endelig nedlagt i 1916. Det er en historie om frivillighet – om innsamling av penger og gaver – og ønsket om å hjelpe vanskeligstilte barn, men også om beskyldninger om mishandling og overgrep. Teksten baserer seg på arkivet etter barnehjemmet, samt digitaliserte aviser.
 • 23.02.2022

  Stadnamn i Nordland - tilføyelser og endringer

  Stadnamnkartet har blitt svært populært og det er mange som kommer med innspill om navn og rettelser. Vi ønsker å få tilbakemelding på skjema. Fyll ut og send inn slik at vi får bevart disse fantastiske stedsnavnene for ettertiden.
 • 17.02.2022 En del av Nordlands historie - Glomfjord kraftstasjon

  Utdeling av stipend for studenter som bruker Arkiv i Nordlands arkiv

  Arkiv i Nordland utlyser to stipender per år for studenter som bruker våre arkiv i arbeidet med sin masteroppgave. Hvert av stipendene er på 10.000 kroner.
 • 13.12.2021

  Skolebarn døde etter slag fra læreren – deler av en dramatisk historie

  I protokollen for Tysfjorden skolestyre hvor møtereferat ble nedtegnet, finner vi en dramatisk historie, eller i alle fall deler av den. Den illustrerer hvilke fatale konsekvenser bruken av fysisk avstraffelse i skolen kunne få. Den 16. juni 1890 møttes elleve menn, antagelig på prestegården, da formann for skolestyret var sognepresten, Mons Herberg. Tre menn kom til stede senere, deriblant kirkesanger og lærer J. A Olsen. Dette var nok ikke tilfeldig. Han var nemlig direkte involvert i de to første sakene på dagsordenen.