Arkivplan

Alle offentlige organ skal ha en oppdatert arkivplan (arkivforskriften § 4). Arkiv i Nordland har som mål å bidra til at alle våre medlemmer oppfyller lovkravet og får en arkivplan som kan tjene som et nyttig verktøy i organisasjonen.

Hva er en arkivplan?

En arkivplan er en oversikt over alle vesentlige arkivmessige forhold i organet:

 • Politisk og administrativ organisering
 • Arkivorganisering inkludert arkivansvar
 • Arkivrutiner
 • Oversikt over arkivene
 • Oversikt over elektroniske system som inneholder arkivverdig dokumentasjon, inkludert deponeringsplan for disse

Det tar normalt ca. 1 år med jevnlig arbeid ved siden av daglig drift for å utarbeide arkivplanen.

 

Hvorfor er det viktig å ha en arkivplan?

 • Lovkrav (arkivforskriften § 4)
 • Viktig og praktisk verktøy for å ha oversikt over alle sentrale arkivmessige forhold i organet
 • Organisasjonen blir mindre sårbar ved utskiftninger i personalet - tidsbesparende ved opplæring av nyansatte
 • Bidrar til at arkivoppgavene gjøres korrekt slik at organisasjonens dokumentasjon alltid er tilgjengelig ved behov og at denne sikres for ettertiden

 

Hvordan kan Arkiv i Nordland bistå i arkivplanarbeidet?

Arkiv i Nordland kan bistå våre medlemmer på flere vis slik at dere kommer i mål med arkivplanarbeidet.

 • Rådgivning pr e-post eller tlf
 • Oppstartsmøte (nettmøte eller fysisk i kommunen/hos oss)
 • Arkiv i Nordland kan etter avtale gi tilbud på overordnet prosjektledelse, registrering av arkivplan på verktøyet www.arkivplan.no m.m.

Vi besvarer de spørsmål dere måtte ha når det gjelder arkivplan. Ta gjerne kontakt med Arkiv i Nordlands arkivplanansvarlig rådgiver Lisbet Gavin.