Prosjektstøtte til Sulitjelma-arkivet

Uordnet arkiv fra Sulitjelma gruber - Klikk for stort bildeUordnet arkiv fra Sulitjelma gruber Arkiv i Nordland  Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv, og i år har Arkiv i Nordland blitt tildelt 400 000 kroner til tilgjengeliggjøring av arkivet etter Sulitjelma gruber.

Arkivverket mottok i år 81 søknader på innsatsområdet privatarkiv, og 9 millioner kroner ble fordelt på 38 prosjekter. Ett av prosjektene som fikk tilslag er altså Arkiv i Nordlands prosjekt rundt tilgjengeliggjøring av Sulitjelma grubers arkiv.

Gruvene i Sulitjelma ble drevet i over 100 år, og arkivmaterialet etter bedriften er omfattende og komplekst. Arkivet består av ca. 267 hyllemeter i stor grad uordnet materiale i varierende forfatning og er lite tilgjengelig slik det framstår i dag.

 

Materialet er allerede mye etterspurt av publikum, og vil i ordnet og katalogisert tilstand representere en helt unik kilde for både historikere, slektsforskere og andre interesserte.

Arkiv i Nordland har tidligere mottatt støtte fra Arkivverket for å digitalisere kopibøkene fra «svenskeperioden» i Sulitjelma grubers historie, og vi er svært glade for at Riksarkivaren ser viktigheten av å bevare og gjøre dette arkivet tilgjengelig!