Nordland KRF er katalogisert

I 2018 avleverte Bodø KRF og Nordland KRF papirarkiv etter sin virksomhet. Dette er nå gjennomgått og katalogisert.

 

I utgangspunktet var det nesten 10 hyllemeter, men etter at regnskapsbilag, doble kopier, reklamer og binders m.m. ble fjernet er den totale mengden på 4 hyllemeter. Det visste seg også at arkivet besto av arkiv etter mange lokale parti og andre. Nedenfor står det hvilke arkiv vi har katalogisert:

 • Nordland Kristelig Folkeparti
 • Bodø Kristelig Folkeparti
 • Sømna Kristelig Folkeparti
 • Herøy Kristelig Folkeparti
 • Korgen Kristelig Folkeparti
 • Hemnes Kristelig Folkeparti
 • Rønvika Kvinnegruppe av Bodin Kristelig Folkeparti
 • Nesna Kristelig Folkeparti Ungdom
 • Bodø Kristelig Folkeparti Kvinnegruppe
 • Fellesborgelig gruppe på fylkestinget
 • Grane Kristelig Folkeparti
 • Beiarn Kristelig Folkeparti
 • Nordland Kristelig Folkeparti ungdom
 • Hamarøy Kristelig Folkeparti
 • Misjonskirken
 • Negotia avdeling Salten
 • Region Indre Helgeland Kristelig Folkeparti
 • Husstyret i Knut Hamsunsvei 5 , Hamarøy

Arkiv i Nordland   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historikk

Nordland kristelig folkeparti (Nordland KRF) ble grunnlagt 8.oktober 1946 i frelsesarmeens lokaler i Bodø. Første formann som ble valgt var fylkesagronom Kristensen fra Bodin kommune. Nestformann ble skolestyrer Kristofer Grytnes fra Berg i Sømna, Helgeland. I 1948 ble Grytnes valgt som den første stortingsrepresentant fra Nordland KRF.

 

stortinget.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiske arkiv

Arkiv i Nordland har en del arkiv etter politiske parti i fylket. Disse arkivene kan si noe om hva de ulike partiene har ment og gjort for sine kommuner og fylket. 

 • Bodin Høyre
 • Bodin Senterungdom
 • Bodø Arbeiderparti
 • Bodø Høyre
 • Bodø Senterungdom
 • Bodø Sosialistiske Venstreparti
 • Bodø Unge Høyre
 • Bø Høyre og Frisinnede Venstre
 • Bodø Venstre
 • Det Borgelige samlingsparti Brønnøy og Brønnøysund
 • Flakstad Høyre
 • Mo Høyrekvinner
 • Mo og Omegn Høyre
 • Moskenes Høyre
 • Moskenes Høyre og Frisinnede venstre
 • Narvik Høyrekvinner
 • Narvik senterungdom
 • Nesna Høyrekvinnelag
 • Nordland Høyre
 • Nordland Senterparti
 • Nordland Senterungdom
 • Nordland Sosialistiske Venstreparti
 • Rana Senterparti
 • Saltdal Høyrekvinnelag
 • Skjerstad Senterparti
 • Sørfold Arbeiderparti
 • Tjeldsund Senterparti
 • Unge Venstre
 • Vestvågøy Unge Høyre

Finn arkivkataloger på Arkivportalen

Arkiv i Nordland vil gjerne ha flere arkiv fra politiske parti og organisasjoner i sin samling. Ta kontakt om du ønsker å avlevere arkiv