Arkiv i Nordland er med på Samfunnsløftet

Bilde av tre arkivarer som holder tommelen opp - Klikk for stort bildeTre glade arkivarer.Arkiv i Nordland har fått bevilget penger fra Sparebank1s Samfunnsløft for å ordne, katalogisere og gjøre tilgjengelig arkivmaterialet fra sparebanker i Steigen, Bodø, Fauske, Rognan og Nesna.

 

 

 

 

 

 

 

 

I historien om Nord-Norge fremheves den rollen sparebankene hadde i de første årene som viktige kredittinstitusjoner. De overtok for utredervirksomheten som var rådene før etableringen av sparebankene. Gjennom sparebankene fikk fiskere og bønder i Nord-Norge et viktig finansieringsalternativ. Disse første sparebankene hadde et utpreget sosialt siktepunkt. Hovedoppgaven var å stimulere til sparing blant lag av befolkningen som var vanskelig økonomisk stilt. Den lokale banken skulle bidra til å løfte lokalsamfunnet.

Vi har få kilder fra denne næringen og disse arkivene er derfor ekstra viktig for å kunne dokumentere samfunn i omstilling, kriser og vekst og sparebankenes rolle i denne utviklingen.

Vi takker Sparebank1 for støtten og gleder oss til å sette i gang med ordningsprosjektet og gjøre disse arkivene tilgjengelig for publikum tilgjengelig for publikum.