150 000 kr til viktig digitaliseringsprosjekt

Arkiv i Nordland  Riksarkivaren har fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv for 2017. I år var det søknadsrekord, da Arkivverket mottok 123 søknader. Arkiv i Nordland står bak en av de 45 søknadene som fikk tilslag. Nå kan vi starte et viktig og spennende digitaliseringsarbeid.

Arkiv i Nordland søkte i oktober på prosjekt- og utviklingsmidler for å digitalisere og gjøre tilgjengelig kopibøkene fra Sulitjelma gruver, fra den såkalte «svennskeperioden 1891 -1933». 

Sulitjelma Aktiebolag var på begynnelsen av 1900-tallet Norges nest største bedrift. Fra perioden 1891-1933 var gruveselskapet svenskeid og hadde sitt hovedkontor i Helsingborg. Dette har gjort at viktige arkivserier som styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller ikke er en del av arkivet. Kopibøkene blir i denne sammenheng svært viktige. Disse inneholder en nesten dag til dag kontakt mellom Helsingborg og den stedlige ledelse i Sulitjelma. Her finner man viktig informasjon om utviklingen av bedriften og samfunnet i den avsidesliggende dalen.

 

Arkiv i Nordland  Arkene i kopibøkene er av en slik kvalitet at informasjonen står i fare for å gå tapt. En måte å redde informasjonen på er å kopiere arkene over på et annet medium. Ved hjelp av digitalisering kan vi få reddet informasjonen i disse kopibøkene, og gjøre kopibøkene tilgjengelig for publikum. Arkiv i Nordland er svært fornøyd med den økonomiske støtten på 150 000 kr til digitaliseringsprosjektet.